Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Engelli ve TMY İşçi Alım İlanıdır
01.04.2019  

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 22260 kodlu “ Sürekli İşçi ” unvanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik ve Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Dikkate Alınarak (2) Engelli ve (1)’de Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Derecede Yaralanan (TMY) Temizlik Görevlisi işçi alınacak olup, İşçi alım işlemleri İş İlanı Kahramanmaraş İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yayımlandıktan sonra Kahramanmaraş  İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından gönderilen listede isimleri yer alan müracaatçılar arasından 27 Mart 2019 tarihinde noter huzurunda Kahramanmaraş Lisesi konferans salonunda çekilmiş, kura sonucu sözlü sınava girmeyi hak eden (8) Asil, (8) Yedek Engelli ve (1)’de TMY’ nin isim listesi aşağıya eklenmiştir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların istenen belgeleri 05 Nisan 2019 Cuma günü saat:17.00’a kadar Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Özlük Büroya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. T.C. No’lu adli sicil kaydı.

3. Diploma (En son mezun olduğu okula ait)

4. Adayların çalışmasında psikolojik olarak engel bulunmadığına dair  “Sağlık Kurulu Raporu” 

5. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı.

6. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin-TMY)

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge.

8. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet )

9. TMY için başvuranlar, askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı.

10. 05.04.2019 tarihine kadar istenen belgelerin teslim edilmemesi halinde başvuru sahibinin hakkından feragat ettiğinin anlaşılacağı ilanen tebliğ olunur.


Açıklanan sonuçlar ve yukarıda belirtilen hususlar tebliğ niteliğinde olup başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


3. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Müdürlüğümüz kurumsal internet sayfasından www.kahramanmaras.pol.tr takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden hesaplanarak adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılır. (%25 genel kültür, %50 mesleki bilgi ve %25 kendini ifade edebilme.)
3. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asıl, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
4. Asıl ve yedek üyeler, Müdürlüğümüz internet sayfasından ilan edilecek.
5. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

4. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Olur işlemleri sonucunda Müdürlüğümüzce belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır.

6. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

NOT: Sınav(Sözlü) Mülakat tarihi ve yeri daha sonra internet sitemizden (www.kahramanmaras.pol.tr) duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.  

-Noter Huzurunda Çekilen Kura Sonucu Sözlü Sınava Girmeyi Hak Edenlerin İsim Listesi

TMY(Terörle Mücadelede Yaralanan)

TC Kimlik No

AD-SOYAD

1 Asil

427…..018

BEŞİR KIRAÇ

 

KAHRAMANMARAŞ 5. NOTERİ TARAFINDAN KURA ÇEKİMİ SONRASI BELİRLENEN İSİMLER:

 

TC Kimlik No

AD-SOYAD

 

TC Kimlik No

AD-SOYAD

1.Asil

112…..946

SANİYE NURACER

1.Yedek

619…..400

ELİF TAŞ

2.Asil

496.....124

MURAT GÜL

2.Yedek

519…..804

ABRURRAHMAN MEŞE

3.Asil

159…..344

AHMET HOROZ

3.Yedek

316…..208

TUBA NAKİŞÇİ

4.Asil

240…..632

HÜSEYİN SARI

4.Yedek

524…..946

ALAADDİN KALE

5.Asil

184…..632

ESRA ÇAM

5.Yedek

246…..788

RESUL ALICIKURT

6.Asil

433…..644

MEHMET YEMİŞEN

6.Yedek

161…..462

FERHAT SAHLEP

7.Asil

100…..196

YUSUF YILMAZ

7.Yedek

468…..502

ALİ UÇAK

8.Asil

272…..106

ŞÜKRÜ KIVRAK

8.Yedek

284…..582

OSMAN ARSLAN ​

 
 
 • Toplum Destekli Polislik
 • İçişleri Bakanlığı
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • BIMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME