Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah Ruhsatı İşlemleri

Giriş
2019 Yılı Ruhsat Harç Bedelleri

    -Silah Taşıma Ruhsatı için : 5x1.137,40 = 5.687,00 TL.

    -Silah bulundurma Ruhsatı için (5 Yıllık) = 1.819,90 TL.

    -Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi içi (5 Yıllık) = 44.10 TL.​


-15 Temmuz gazileri ile hayatını kaybedenlerin anne, baba, eş ve çocuklarından birisinin 

edineceği bir adet ateşli silahla sınırlı olmak üzere Aile, Çalışma  ve Sosyal Hiz. Bakanlığınca 

bu kişilere verilen belge, bu belge yok ise hakkında Nakdi Tazminat Komisyon Kararı.


-01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere" 2018 yılı sonu itibari ile  yıllık net satış 

tutarı  (cirosu) 14.600.000 TL. veya yıllık kurumlar vergisi 283.000 TL. veya yılık gelir vergisi 

141.000 TL. ve daha fazla ödeyen gerçek veya tüzel kişiler 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinin  h) bendi "

(Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl 

Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim 

kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare 

ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri 

birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve 

üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına," kapsamında değerlendirilecektir.Silah Ruhsatı Talebinde bulunan kişilerle ilgili yürütülecek kamu hizmetlerinde, işlemlerin basitleştirilerek daha
etkin, verimli ve hızlı yapılması ile ilgili olarak uyulması gereken hususlar yeniden düzenlenmiş olup yeniden 
düzenlenmiştir.
 
 SİLAH RUHSATI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
                1. Silah ruhsatı almak için nereye müracaat etmeliyim? 

                Silah Bulundurma( ikamette), Kamu Görevlisi Silah Taşıma, Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma, Meslek Mensubu (kuyumcu, müteahhit, arıcı vb.) Silah Taşıma Ruhsatları ile Yivli Av Tüfeği Taşıma ve Bulundurma Ruhsat müracaatlarınızı; İkamet (ev) adresinizin bulunduğu  Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Pazarcık, Göksun, Afşin İlçelerinde Polis bölgesinde  İlçe Emniyet Müdürlüklerine, Jandarma bölgesinde ise İlçe Jandarma Komutanlıklarına yapabilirsiniz.
                Bu altı ilçe dışında bir polis bölgesinde ikamet ediyor iseniz Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, altı ilçe dışında Jandarma bölgesinde ikamet ediyor iseniz Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına müracaat edebilirsiniz.
                İşyerinde Silah Bulundurma Ruhsatı talep etmeniz halinde işyerinizin bulunduğu Onikişubat-Dulkadiroğlu-Elbistan-Afşin-Göksun-Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüklerinden birisine müracaatta bulunmalısınız.
                Can Güvenliği bulunmayanlar,  Şehit yakınları ve  3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hak. Uy. Hük. Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlar; Taşıma Ruhsat müracaatlarını İkamet ettikleri yer   Polis bölgesi ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne,  Jandarma bölgesi ise Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına yapabilirler.
2. Yivsiz av tüfeği almak için nereye müracaat etmeliyim?
İkamet ettiğiniz yer (ev adresiniz) Polis bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine, Jandarma bölgesi ise bağlı olduğunuz İl/İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz.
3. Ruhsatlı silahım için mermi almak istiyorum nereye ne şekilde müracaat edebilir, kaç mermi alabilirim? 
Mermi talebiniz hususunda yazacağınız Dilekçenizin ekine ruhsat fotokopinizi de ekleyerek silah ruhsatını aldığınız birime müracaat ettiğiniz takdirde, 200 adet mermi alabilmeniz için size mermi satın alma belgesi tanzim edilir. Bu belge ile MKE Kurumundan ya da MKEK ile anlaşmalı bayilerden mermi satın alabilirsiniz.
4.Başka bir şahsa ait taşıma ruhsatlı silahı aldığım takdirde bu silah benim adıma da taşıma ruhsatlı olur mu ? 
Böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak silah taşıma şartlarına haiz iseniz (örneğin, kuyumcu, akaryakıt istasyonu sahibi, avukat, noter gibi 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 9. Maddesinde sayılan kişiler.) aldığınız bu silah sizin adınıza taşıma ruhsatlı olarak verilebilir. Aksi takdirde engel durumunuz yok ise bulundurma ruhsatı alabilirsiniz.
                5. Yeni bir silah almak için ne yapmam gerekiyor. Birden fazla Silah alabilir miyim?. Bir yılda en çok kaç silah alabilirim?
Yeni bir silah alabilmek için ikamet adresinize göre yetkili birime istenilen evraklar ile birlikte  müracaat edebilirsiniz. Alacağınız silah sayısında Kanunen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak silah ruhsat işlemleri ile ilgili tüm işlemler Mülki Amirin onayına tabidir. 
                6. Silahımı hibe yoluyla başka birine devretmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Silahınızı hibe alacak kişinin ilgili birime müracaat ederek dosya açtırması gerekiyor. Karşılıklı hibe Dilekçesi yazılıp, silahınızı devir alacak şahsın yapılan tahkikat ve dosya incelemesi sonucu silah ruhsatı alması uygun ise, Valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz. Noterden devir yapmak sizin bu silah üzerindeki sorumluluğunuzu sona erdirmez. Mutlaka işlemi yapan birim tarafından bu silahın devir alan kişi adına ruhsata bağlanması gereklidir. Elinde o silaha ait ruhsatı olmayan şahsa silahınızı teslim edilmesi, silahın yeni sahibinin bunu taşıyıp bulundurması durumunda haklarında yasal işlem yapılır.
                7. Arkadaşıma ait silahı devir alarak adıma ruhsat almak istiyorum. Ne yapmalıyım? 
İlgili birime müracaat ederek adınıza dosya açtırmanız gerekir. Karşılıklı hibe Dilekçesi yazıp hakkınızda yapılan tahkikat ve dosya incelenmesi sonucu silah ruhsatı almanızda herhangi bir engel yok ise valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz. Noterden almış olduğunuz noter devir/hibe belgesini ilgili birime götürerek dosyanıza eklettikten sonra ruhsat kartınız yazılarak bizzat tarafınıza teslim edilir.
                8. Babam vefat etti, silahı vardı. Ben bu silahı devir almak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İkamet adresinize göre başvurmanız gereken birime veraset ilamı ve babanıza ait ruhsat fotokopisi  ve diğer varislerin silah üzerindeki haklarından sizin lehinize vazgeçtiklerine dair noterden alacağınız veya tüm mirasçıların silah ruhsat birimine bizzat müracaat etmeleri halinde düzenlenecek olan muvaffakatname ve diğer istenilen evraklar ile  birlikte ilgili birime müracaat ederek işlemlerinizi başlatabilirsiniz. 
                9. Silahım var ve bunu devlete hibe etmek istiyorum. Bunun için neler yapmalıyım?
Ruhsatınızı aldığınız yer kolluk kuvvetine müracaatınız halinde silahınızı Emniyet Genel Müdürlüğü adına hibe alabiliriz. Bunun için, eğer silahınız bulundurma ruhsatlı veya taşıma süresi geçmiş ise önceden gelip yol belgesi alarak silahınızı teslim edebilirsiniz.
                10.Babam geçen ay vefat etti, Silahın kimde kalacağına karar veremedik. Şimdi hepimiz bundan kurtulmak istiyoruz. Ne yapmalıyız?
Ruhsat müracaatı yapacağınız yer kolluk kuvvetine,   varislerin şahsen müracaatları veya noterden vekalet verdikleri bir varis 9. soruda belirtildiği şekilde silahı Emniyet Genel Müdürlüğü adına şubemize hibe edebilir veyahut da silahı alabilecek birine devir edebilirsiniz. 
                11. Adıma kayıtlı ruhsatlı silahım var. Ruhsatımın bitmesine de üç yıl var. Bu silahımı devlete hibe etsem ve yeni bir silah almak istesem yeni silah için yeniden harç yatırmak zorunda mıyım?
Yeni alacağınız her silah için ruhsat türüne uygun harç ödemek zorundasınız. 

                12. Sık sık yurt dışına çıkıyorum. Yurt dışından silah satın alabilir miyim? Eğer alabiliyorsam bu silahı yurda getirmek için ne gibi işlemler yapmam gerekir.
Yurtdışından sadece dış temsilciliklerimizde çalışan dışişleri personeli ile askeri, güvenlik ataşesi, güvenlik görevlileri bir defaya mahsus olmak üzere silah getirebilirler. İlgili işlemler İçişleri Bakanlığınca yapılır. Bunun dışında şahısların yurtdışından silah alıp getirmesi mümkün değildir.
                13. Memur olarak çalışıyorum. Kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı alabilir miyim ? 
Kimlerin kamu görevlisi taşıma ruhsatı alabilecekler 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmiştir. İlgili Yönetmeliği internetten inceleyebilirsiniz.
                14. Bir harçla birden fazla silah bulundurma ya da taşıma ruhsatı alabilir miyim? İthal silahlarla yerli silahların harçları arasında fark var mı? 
Her silah için ayrı harç bedeli alındığından, bir silah için ödenen harç bedeli diğer silahlar için geçerli değildir. Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahlardan alınacak harç bedeli her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu nedenle yerli ve yabancı silahlardan alınan harç bedellerinde herhangi bir fark bulunmamaktadır. 
                15. Yeni bir silah aldığımızda silahımıza kaç gün içerisinde ruhsat almak zorundayız? 
Fatura tarihinden itibaren 60 gün içinde silah ruhsatı almak zorundasınız.
                16. Geçen yıl ruhsat için başvuruda bulundum. İşlemlerim sürüncemede kaldı. Geldiğimde işlemlerim kaldığı yerden başlar mı ?
Silah ruhsatı için hazırladığınız evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. Süresi geçen evrakları yeniden hazırlayıp ibraz etmeniz gereklidir.
                17. Ruhsatlı silahım vardı ve süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatımı yeniletmem hususunda tebligat yapıldı ve halen 6 aylık süre dolmadı ne yapmam gerekir.
Silahınızın ruhsat süresini uzatmak için 6 aylık süreyi geçirmeden ilgili birime müracaat etmelisiniz. Aksi halde ruhsatınız valilik onayı ile iptal edilecek, silahınızı devretmek zorunda kalacak ve devretmiş olduğunuz bu silaha adınıza bir daha ruhsat çıkartamayacaksınız.
                18. Ruhsatlı silahım vardı ve süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatımı yeniletmem hususunda tebligat yapıldı ve tebligat tarihinden itibaren 6 aydan fazla süre geçti ne yapmalıyım? Aynı silaha ben tekrar ruhsat alabilir miyim? Ya da başka bir ruhsatlı silah alabilir miyim?
Ruhsatınız ruhsatı veren birim tarafından valilik onayı alınarak iptal edilerek silahınız ilgili birimce geçici olarak teslim alınacaktır. Söz konusu silahınızı ruhsat almasında sakınca bulunmayan birine hibe yoluyla devredebilir ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına Şubemize (Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü) getirip, hibe edebilirsiniz. Ruhsatı iptal edilerek devir için emanete alınan silah hiçbir şekilde aynı şahıs adına ruhsata bağlanmaz. Başka bir silah alıp ruhsat çıkarabilirsiniz.
                19. Taşıma ruhsatlı silahımı her yerde ve her zaman taşıyabilir miyim ?
Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir ve adınıza bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
                20. Bir ay kadar önce silah ruhsatı almak için başvuruda bulundum. Şimdi ikinci kez başvuru yapsam daha önce vermiş olduğum evrakları kullanma imkanım var mı ? 
Daha önceki müracaatınızda ibraz ettiğiniz süresi 6 ayı geçmeyen belgeler yeni müracaatınızda kullanılabilir. Ancak görev nedeniyle talep edilen ruhsatlarda göreve ilişkin belgenin mutlak surette yeni tarihli olması gereklidir.
                21. Silah taşıma hakkını veren durumum ortadan kalktı. .(Kuyumculuk yapıyordum bıraktım, şirketteki ortaklık ve görevlerimden ayrıldım vb.) Fakat mevcut taşıma ruhsatımın süresi bitmedi. Bildirimde bulunmam gerekir mi bulunmazsam ne olur?
Ruhsatınızın süresi devam ediyor olsa da, ruhsatınızın veriliş nedeni olan iş veya mesleki faaliyetinizin sona ermesi halinde, durumu ruhsatı veren makama 6 ay içerisinde bildirmek zorundasınız. Bildirimde bulunmaz iseniz, silahınıza ait ruhsatınız iptal edilir ve 6 ay içerisinde silahınızın devri yaptırılır. 6 ay içerisinde devir işlemleri gerçekleşmez ise silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek, devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.
                22. Bana silah taşıma hakkı veren kamu görevim (Denetim elemanı idim ayrıldım veya emekli oldum.) sona erdi veya harçsız silah taşıma hakkı veren görevim sona erdi.(Muhtarlığım veya belediye başkanlığım bitti.) Ne yapmalıyım? Yapmazsam ne olur?
Ruhsatınızın veriliş nedeni olan kamu görevinizin sona ermesi halinde durumu ruhsatı veren makama 6 ay içerisinde bildirmek ve yeni durumunuza uygun ruhsat almak veya silahınızı devir etmeniz gerekmektedir. Bildirimde bulunmaz iseniz, silahınıza ait ruhsatınız iptal edilir ve 6 ay içerisinde silahınızın devri yapılır. 6 ay içerisinde devir işlemleri gerçekleşmez ise silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.
                23. Yurt dışında işçi olarak çalışıyorum. Yaz mevsiminde izne geliyorum. Türkiye'deki evimde bulundurmak üzere silah satın alarak ruhsat alabilir miyim ? 
Yurt dışında çalışan ve belirli aylarda senelik izne gelen vatandaşlarımızın, yurt içinde belirtmiş olduğu adreste fiilen ve bizzat ikamet etmediklerinden, silahlarını muhafaza etmelerinin mümkün olmaması ve silah ruhsatının şahsi sorumluluk gerektirmesi nedeniyle kendilerine silah satın aldırılarak adlarına ruhsat verilmesi mümkün değildir. 
                24. Silah ruhsatımın süresi 10/10/2010 tarihinde bitti. Yenileme işlemi yaptırdığım takdirde ruhsatımın süresi yenilettiğim tarihten itibaren mi geçerli olur?
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarında süre Valilik onay tarihinden itibaren başlar 5 yıl sonra aynı tarihte sona erer. Yeni ruhsatın geçerlilik süresi önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Yani yeni ruhsatınızın süresi 10/10/2010 tarihinden başlar.
                25. Silah taşıma ruhsatımın süresi bitti. Henüz yeniletmedim. Bu süre içerisinde silahımı taşıyabilir miyim?
Ruhsatınızın arka kısmında taşıma izninizin sürenin bittiği tarih yazmaktadır. Bu tarihten itibaren silahınızı taşımanız halinde 6136 Sayılı Kanuna muhalefet (ruhsatsız silah taşımak) suçunu işlemiş olursunuz. Bu silahınızı ikamet adresinizde bulundurmalısınız.
                26.Taşıma ruhsatlı silahım var. Ev adresim değişti ne yapmalıyım?
Dilekçe ve iki adet fotoğraf ile ruhsatı almış olduğunuz Emniyet Müdürlüğüne veya Jandarma Komutanlığına müracaat etmeniz gerekir.
                27. Noter tarafından düzenlen vekâletname ile silahların devir işlemleri yapılabilir mi? 
Silah devir veya hibe işlemlerinin hem hukuki hem de idari bir yönü bulunmaktadır. Bu işlemin hukuki yönü noterlere, idari yönü de valiliklere aittir. Bu nedenle silah devralacak şahsın durumunun Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olduğunun tespiti halinde noter kanalıyla devir veya hibe sözleşmesi yapılabilir. Ancak, Noterlerce düzenlenmiş vekâlet akdi, başkasının silahını satma veya hibe etme iş ve işlemlerini (gerekli müracaatın yapılması, belgelerin ibrazı ve imzalanması gibi) yapmasına yetki vermektedir. Ancak, vekil tayin edilen kişilerin noterlerce düzenlenen vekâlete istinaden ateşli silahı taşıma, bulundurma veya yetkili makamlara tespit amacıyla ibraz etme fiillerini yapmaları 6136 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğu gibi vekâletname ile bu gibi fiillerin geçici olarak dahi yapılmasına yetki vermesi mümkün değildir. 
                28. Silahım arızalandı ve tamir ettirmem gerekiyor Silahımla atış yapmak istiyorum. Bunun için ayrıca bir izne ihtiyaç var mı ?
Silahınız Bulundurma ruhsatlı ise öncelikle ruhsatı aldığınız birime Dilekçe ile müracaat edip Silah Nakil Belgesi alınmalıdır. Bu belge ile silahınızı tamir ettireceğiniz ya da atış yapacağınız yere götürebilirsiniz. 
                29. Bulundurma ruhsatlı tabancam var. Tatile gidiyorum. Yanımda götürebilir miyim?
Bulundurma ruhsatlı silahınızı sadece ruhsatınızda yazılı adreste bulundurabilirsiniz. Tatile giderken bulundurma ruhsatlı silahların taşınması mümkün değildir. Bulundurma ruhsatlı silahlar ancak daimi ikamet değişikliği durumunda önceden yol belgesi almak suretiyle yeni adrese nakledilebilir.
                30. Silah alıp arabamda bulundurmak istiyorum? Böyle bir şey mümkün mü ? 
Bulundurma ruhsatlı silahınızı ancak ruhsatınızda yazılı adreste bulundurabilirsiniz. Silahın arabada bulundurması diye bir şey söz konusu değildir. 
                31. Bulundurma ruhsatlı silahım var. İkamet adresimi değiştireceğim ya da başka bir ile taşınacağım izin almam gerekiyor mu ?
Bulundurma ruhsatlı silahınız var ve daimi ikametinizi değiştirmek veya bu silahınızı bulundurduğunuz işyeri adresinden başka bir adrese sürekli bulundurmak üzere nakletmek istiyorsanız ruhsatı aldığınız birime Dilekçe ile müracaat ederek silahınızı nakletmek için Silah Nakil Belgesi almalısınız. Aksi halde bulundurma ruhsatlı silahı taşımaktan hakkınızda adli işlem yapılır.
                32. Ateşleyici belgesi almak istiyorum. Neler yapmam gerekli?
Valiliğe vereceğiniz Dilekçeye ek olarak doktor raporu, diploma fotokopisi ve aslı, 4 adet fotoğraf ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubemizde dolduracağınız müracaat formu ile başvurunuz kabul edilir. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavda başarılı olursanız ateşleyici belgesi alabilirsiniz.
                33. Kurusıkı tabanca almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kurusıkı tabanca için ruhsat almam gerekir mi?
Adli sicil belgesi ile birlikte av bayilerinden nüfus ve ikametgâh bilgilerinizi bildirmek şartıyla kurusıkı bir tabanca alabilirsiniz. Kurusıkı tabancalar 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmediğinden ruhsat almanız mümkün değildir. Ancak, fatura tarihi itibariyle Dilekçe, adli sicil belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği veya İl/İlçe Jandarma Komutanlığına bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Bu bildirim üzerine adınıza Bildirim Belgesi düzenlenip verilir.
                34. Kurusıkı tabanca ile ateş etmem ya da suçta kullanmam durumunda ne ceza alırım.
Kurusıkı tabanca ile ateş etmeniz ya da suçta kullanmanız durumunda ilgili Ceza Kanunları hükümlerine göre cezalandırılırsınız.
                35. Antika silah nedir nasıl belirlenir ruhsata nasıl bağlatılır?
Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletler antika silahtır. Bu tür silahların antika olup olmadığı Kriminal Polis Laboratuvarlarından alınacak ekspertiz raporu sonucunda belirlenir. 
Bu kapsama girebilecek silahınız var ise Dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, aldırılacak ekspertiz raporu sonucunda silahınızın antika olduğu tespit edilirse adınıza bulundurma ruhsatı verilir. Alınan ekspertiz raporu sonucu antika olmadığı anlaşılan silahlar için adli işlem yapılır ve silah müsadere edilir. Antika Silahlar için 5 yıllık bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar için taşıma ruhsatı düzenlenmez. 
                36. Armağan silahlar devredilebilir mi nasıl ruhsata bağlanır?
Armağan silahların başkasına devri yapılabilir. Ruhsat sahibinin vefatı veya silah ruhsatı almasına engel hali bulunması durumunda varislerinden biri adına ruhsata bağlanabilir. 
Armağan silahlar, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen kişinin kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş belge ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat edilmesi halinde, Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, belge düzenlenip ilgili Valiliğe gönderilmesi halinde ruhsata bağlanabilir. Engel hali yok ise armağan edilen kişinin durumuna göre bu silahlar için taşıma ya da bulundurma ruhsatı tanzim edilebilir. 
                37. Şirket ortakları olarak demirbaş tabanca alabilir miyiz ?
Şirket ortakları demirbaş silah alamaz. Şirketin sorumlu ortaklarından iki kişi yönetmelik ve genelgedeki diğer şartları taşıması kaydıyla taşıma ruhsatı alabilir.
                38. Fabrikamızda görevli bekçilere demirbaş tabanca ruhsatı almak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor?
Fabrikanızın bulunduğu yerin bağlı olduğu silah ruhsatı veren birime müracaat ederek eğer fabrikada en az 50 sigortalı işçi çalışıyorsa; fabrikada görevli bekçiler, veznedarlar, mutemetler adına demirbaş silah için başvuru yapabilirsiniz.
                Başvuru için; 
1-Yapılan işten vergi  mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi  yazısı,
2-Şahsın durumunu, şirket ise yönetici ve ortaklarının gösterir ticaret sicil müdürlüğü yazısı,
3-Oda kayıt belgesi
4-Müracaat tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde çalıştırılan işçi sayısı ile ödenen prim gün sayısını gösterir SGK yazısı,
5-İş sahibinin yazılı müracaatı,
6-Bekçi –veznedar veya mutemedin sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı
                39. Demirbaşımıza kayıtlı bir adet tabanca var. Bu tabanca için görevli olan üç bekçimiz adına ruhsat çıkarabilir miyiz ?
Bir demirbaş silah en fazla 3 kişi adına ruhsat çıkartılabilir.
                40. Demirbaş tabancayı evimize götürebilir miyiz ?
Demirbaş silahlar iş yerinde ve iş başında taşınması şartıyla ruhsata bağlanmaktadır. Bu silahı evinize ya da görevli olmadığınız esnada iş yeri dışına çıkarmanız halinde 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlemiş olursunuz.
                41.Soru: Havai fişek kullanımıyla ilgili prosedür nedir?
 
Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların mülki amirlikten izin almak için etkinliğin yapılacağı yer itibari ile Polis Bölgesinde  İlçe Emniyet Müdürlüklerine veya Amirliklerine  müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru Dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir:
1)    Talep sahibinin vereceği aşağıdaki bilgileri içeren Dilekçe;
a)    Kullanılacak piroteknik maddenin cinsi ve miktarı,
b)    Bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman,
c)    Kullanacak olan kişiler,
d)    Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı.
2)    Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicinin A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve TC Kimlik Numarası,
3)    Ateşlemesini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği taahhütname,
4)    Beş kilogramın üzerindeki piroteknik maddelerin taşınmasında, nakil görevlilerinin vereceği taahhütname,
5)    Bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,
Piroteknik maddeleri kullanacak kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs adına, bir şirket veya gösteri- organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenecektir.
 
 Not: Müracaat evrakları en geç bir iş günü önceden eksiksiz olarak teslim edilecektir. Aksi takdirde tahkikatlar yetişmeyeceği için, müracaatınız geçersiz duruma düşecektir.

RUHSATLI SİLAH SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;
1- Silahın emniyetli olarak nasıl kullanılacağı öğrenilmeden hiç kimse silah kullanmamalıdır.
2- Silah sahipleri, silah kullanımında ve muhafazasında asla aşırı güven duymamalıdır.
3- Silaha her zaman doluymuş gibi davranılmalıdır.
4- Silah hiçbir zaman canlı bir hedefe yöneltilmemelidir.
5- Silah, şarjörü üzerinde ve dolu olarak saklanılmamalıdır.
6- Silah ve mühimmatı çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.
7- Sökme, takma ve temizleme gibi işlemler etrafta kimsenin bulunmadığı boş alanlarda veya bir odada yapılmalıdır.
8- Alkollü, uykusuz ve sinirli iken silah ele alınmamalıdır.
9- Silah her ne amaçla olursa olsun dolu olarak bir başkasına verilmemelidir.
10- Çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda silahı özendirici konuşmalardan uzak durmalı, onlara silahın tehlikeleri anlatılmalıdır.
11- Unutmamalıdır ki silah şaka aracı değildir.

Silah Tamircileri
            6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’un uygulanmasına dair 91/1779 sayılı Yönetmelik’in 71’inci maddesinde; ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli zabıta tarafından yapılacak tahkikattan sonra valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça verilebileceği belirtilmektedir.
SİLAH TAMİR YERİ AÇMAK İSTEYENLER:
a)    Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, 16’ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,
b)   Silah tamirciliği/silah ruhsatı almasında bedenen ve ruhen sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin heyet raporunun alınması,
c)    Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması,
d)   Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16’ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması şartlarının aranacağı,
e)    Silah tamir atölyelerinde tamiri yapılan silahların test ve denemelerini yapılabilmesi için, en az 3 mm. kalınlığında komple çelikten mamül içerisine üçte iki oranında ince kum doldurulmuş olan atış kutusunun olması gerekmektedir.
f)    Silah tamircilerinin tamir için getirilen silahların kaydının yapılacağı noter tasdikli 200 iki yüz  sayfalık defter tutmaları gerektiği.
g)    Şahısların; adli sicil belgesi ve GBT tahkikatıyla birlikte ruhsat verilmesinde sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin valilik görüşünün, (Müdürlüğümüzce alınacaktır)
h)   Tamirhanede işçi çalıştırılıyor ise, tahkikatı ile birlikte sigortasının bulunup bulunmadığının, (Müdürlüğümüzce yaptırılacak tahkikatla tespit edilecek)
i)     İş yerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun olup olmadığına ilişkin mahalli zabıta tahkikatının, (Müdürlüğümüzce yaptırılacak tahkikatla tespit edilecek)
j)     Tamir için getirilen silahların muhafazası için çelik kasa/dolap bulunup bulunmadığının, (Müdürlüğümüzce yaptırılacak tahkikatla tespit edilecek)
k)    Ayrıca, yapılacak işlemlere esas olmak üzere şahısların işlem dosyalarında T.C. kimlik numaralarına yer verilmesi gerekmektedir. (şahsın müracaat dilekçesine yazılacak)
l)     Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenecek belgelerin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde, Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatının düzenleneceği, bu ruhsatların beş yıl geçerli olduğu, her  beş yılda bir Bakanlıkça yenilenebileceği, geçerlilik süresi sona eren ruhsatın yeniletilmesi için mahalli zabıta marifetiyle yapılacak yazılı tebligata rağmen, idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti bulunmadığı halde, en geç (90) doksan gün içinde müracaat etmeyenlerin, ruhsatlarının yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedileceği,
m)  Silah tamirhaneleri ve şubelerinin denetiminin valilikçe yapılacağı, yukarıda belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeterli süre verilerek, eksikliklerin tamamlanması hususunun mahalli zabıta marifetiyle ilgiliye yazılı olarak tebliğ edileceği, tebligat tarihinden itibaren,  verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse, silah tamirhanesinin re'sen valilik tarafından geçici veya sürekli olarak kapatılabileceği, yapılan işlemin Bakanlığa bildirileceği,

SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ VE 1.GRUP PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ VE MERMİ SATIŞ İZİN BELGESİ MÜRACAAT EVRAKLARI
         
1-    İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge, (Tapu Fotokopisi- İşyeri Açılış Ruhsatı Ada Parsel içerecek-Kiralanmışsa Kira sözleşmesinde ada parsel yazılacak- Adres güncel ve son hali olacak- Belediyeden adres teyit yazısı alınacak.)
 
          2- Silah bulundurmasında ve satmasında, Silah bulundurma ruhsatı ve silah taşıma ruhsatı almasında ve patlayıcı madde işi ile iştigal etmesinde bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık kurulu raporu,
          3- 2521 sayılı Kanun- 6136 sayılı Kanun- 5729 sayılı Kanun ve 87/12028 karar sayılı Tüzük hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname, (noterden)
          4- T.C. Kimlik Numarası beyanlı, dilekçe ( İrtibat telefonu yazılacak.)
          5- Dört adet fotoğraf.
          6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
          7- İşyeri açılış ruhsatı
          8- Kimlik Fotokopisi
          9- En az 200 sayfalık noter onaylı defter

          NOT: KİRA SÖZLEŞMESİ, TAAHHÜTNAME, AÇILIŞ RUHSATI, SİGORTA POLİÇESİ ADRESLERİ AYNI OLACAKTIR. BU NEDENLE EN ÖNCE ADRES TEYİT İŞLEMİNDEN BAŞLAMANIZ İŞLERİNİZİN DAHA SAĞLIKLI YÜRÜMESİNİ SAĞLAR.
ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1- Müracaat formu(İl Emniyet Müdürlüğünde doldurulacaktır)                                                   
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi                                                     
3- Öğrenim belgesi aslı ve onaylı örneği                                                           
4- Son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
5- Ateşleyici yeterlilik belgesi almasına engel psikolojik,
    Nörolojik ve Fiziki rahatsızlığı olmadığına dair sağlık raporu 
 
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Dilekçe (sorumlu kişi, ateşçi ve nakilciler belirtilecek)
2-Depolama izin belgesi onaylı fotokopisi
3-Depo denetleme formu onaylı fotokopisi
4-İhtiyaç raporu
5-Temsile yetkili kişi taahhütnamesi (genel taahhütname)-(EK-5)
  6-Sorumlu kişi taahhütnamesi (Ateşçi veya nakilci ise belgesinin onaylı fotokopisi-değil ise patlayıcı madde işlerinde çalışmasında sakınca     
        olmadığına dair devlet hast. alınmış sağlık kurulu raporu) (EK-5)
7-Ateşleyici yeterlilik belgesi
8-Ateşleyici taahhütnamesi(EK-7)
9-Nakilci Güvenlik Belgesi
 10-Nakilci vekâletnamesi(EK-10)
 11-Nakilci taahhütnamesi(EK-11)
 12-İşe dair belge aslı ya da onaylı fotokopisi (Maden ise patlayıcı madde kullanımı ile ilgili çevrenin yazısı-ruhsatlar ve migem yazısı)
 13-Depo muvafakatnamesi(EK-12)
 14-Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 15-Ticaret sicil gazetesi veya oda sicil kayıt sureti (aslı olacak) (yeni tarihli olacak)
 16-Depo tespit tutanağı (eski belgede muvafakat alınan depoların tespit tutanağı-aslı olacak-mühürlü ve en az iki kolluk görevlisi imzası, tarih saat olacak)(EK-4)
 17-Eski izin belgesinin aslı
 18-Mahalli Tahkikat
 
 
VALİLİK ADINA PATLAYICI MADDE İHTİYAÇ RAPORU HAZIRLAYABİLMEK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR:
1-Görevlendirme Dilekçesi
2-Mühendisin Diplomasının arkalı önlü aslı yada noterden onaylı fotokopisi,
3-Yeni tarihli oda sicil belgesi aslı,
4-Mühendis kimliğinin aslı yada noterden onaylı fotokopisi,
5-Nüfus Cüzdanının aslı yada noterden onaylı fotokopisi,
6-Patlayıcı Madde İşlerinde çalışmasında, ateşleyici yeterlilik belgesi almasında, patlayıcı madde nakilci güvenlik belgesi almasında sağlık açısından sakınca olmadığına dair bilgileri içeren tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu (veya geçerli ateşleyici yeterlilik belgesi aslı yada noterden onaylı fotokopisi, yada geçerli patlayıcı madde nakilci güvenlik belgesi aslı yada noterden onaylı fotokopisi) ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
Son Güncelleme Tarihi: 11.02.2019
 
 
 • Toplum Destekli Polislik
 • İçişleri Bakanlığı
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • BIMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME