Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Trafik İşlemleri

Giriş

Trafik İşlemleri Hakkında Bilgiler

Emniyet Genel Müdürlüğü Sürücü Belgesi Randevu Sistemi 2016 yılı itibariyle faaliyete geçmiş olup, buraya tıklayarak randevu sistemine giriş yapabilirsiniz.


 SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ BEDELLERİ:

1-      A Sınıfı Sürücü Belge Harcı                                     ​164,40 TL

2-      B Sınıfı Sürücü Belge Harcı                                     495,75 TL

3-      F ve H Sınıfı Sürücü Belge Harcı                             164,40 TL

4-      Uluslararası Sürücü Belge Harcı                             330,30 TL

5-      Diğer Sınıf Sürücü Belge Harcı                                827,00 TL

 

Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli                        134,00 TL

 

Sürücü Belgesi Kağıt Bedeli Dışında

Kalan Hizmet ve Malzeme ve Karşılığı                    25,00 TL

 

  

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

 

Geçici Trafik Belge Harçları

 

1-      A Sınıfı Trafik Belge Harcı                                 2690,20 TL

2-      Diğer Sınıf Trafik Belge Harcı                            266,60 TL

3-      Karayolu Uygunluk Belgesi Verilmeyen

Araçlara verilen izin belgesi harcı                       305,20 TL

 

            Motorlu Araç Tescil Belge Ücreti                              120,00 TL

 ​

 
FATURALI ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
1- Fatura Fotokopisi (Aslı Görülecek)
2- Teknik Belge ( Aslı )
3- Proje Çizilmişse Uygunluk Belgesi (Aslı)
4- Sigorta Fotokopisi
5- ÖTV Ödendi Makbuzu ( Aslı )
6- Vekaletle takip ediliyor ise fotokopisi (Aslı Görülecek)
7- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8- Şoförler Odasından alınacak Araç Tescil Dosyası
9- Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Tescil Belgesi ( Trafik Tescil şube Müdürlüğünden veya Trafik Büro Amirliğinden Alınacak )

ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR.
1- İmza Sirküsü
2- Faaliyet Belgesi ( Oda Sicil Kayıt Sureti )
3- Ticaret Gazetesi
4- Şirketin Yetkilisi veya Vekili

ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN
Noterlerden araç satış ve devir işlemi yapan kişiler 15 gün içerisinde:
1- Noter Satış Senedi
2- Geçici Trafik Belgesi ( Ek-44 )
3- Alıcı Adına Sigorta ile başvurmaları gerekmektedir.
15 Gün içerisinde Trafik Tecil birimlerinden alınmayan Tescil Belgeleri kendi adlarına sigortası bulunması durumunda merniste kayıtlı adreslerine APS ile ödemeli olarak gönderilecektir.
 
ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİNDE PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLMESİ HALİNDE
1- Araç Plakasının Değişeceğine Dair Beyan İçeren Noter Satış Senedi
2- Geçici Tescil Belgesi ( Ek-44)
3- Şoförler Odasından Alınacak Araç Tescil Dosyası
4- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5- Alıcı Adına Sigorta poliçesi
 
ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
1- Şahadetnamenin Aslı
2- Gümrük Ödendi Makbuzu
3- Uygunluk Belgesi ( Yetkili Makina Mühendisliği Çizecek )
4- Teknik Belge ( Aslı )
5- Sigorta Fotokopisi
6- Vekaletle Takip Ediliyor ise asıl görülmek şartı ile fotokopisi
7- 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8- Şoförler Odasından Alınacak Araç Tescil Dosyası
9- Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Tescil Belgesi ( Trafik Tescil şube Müdürlüğünden veya Trafik Büro Amirliğinden Alınacak )
10- Üç Ay İçerisinde Müracaat Zorunludur.
 
ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
1- İmza Sirküsü
2- Faaliyet Belgesi ( Oda Sicil Kayıt Sureti )
3- Ticaret Gazetesi
4- Şirketin Yetkilisi veya Vekili
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
1- Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden)
2- Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden)
3- Borcu yoktur (GİB Sisteminden Kontrol Edilecektir)
4- Sigorta (varsa zeyilname)
6- Tescil belgesi
7- Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için)
8- Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği
9- Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
1- Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğirden alınacak)
2- İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden )
3- Dilekçe
4- Sigorta
5- Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı
6- Trafik Tescil Biriminde tespit edilememesi halinde Karayollarından motor - şase tespiti (muayene)
7- Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
TRAFİKTEN ÇEKME (YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK)
1- Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
2- İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
3- Dilekçe
4- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
5- Borcu yoktur (GİB Sisteminden Kontrol Edilecektir)
6- Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
7- Plakaları getirilecek
Not: Belgeler daktilo ile yazılacak
ARACIN HURDAYA AYRILMASI
1- Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
2- 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
3- Borcu yoktur (GİB Sisteminden Kontrol Edilecektir)
4- Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
5- Eski Trafik ve Tescil belgeleri
6- Plakalar getirilecek
Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VE GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
1- Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Mdl.ve Br.A.liğinden)
2- İki adet Araç tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
3- Dilekçe
4- Sigorta
5- Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği
6- Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği)
7- Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
Not:Belgeler daktilo ile doldurulacak
ARAÇLARDA YURDU TERK İŞLEMİ
1- MA-MB ve Diplomatlara ve Natoya tahsis edilen araçlara işlem yapılır
2- Beş adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
3- Beş adet ilişik kesme belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
4- Plakalar getirilecek
5- Trafik belgesi ve Tescil belgeleri getirilecek
6- Dilekçe
7- Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı (Nato personeli ve diplomatlar hariç)
8- Kimlik veya ikamet tezkeresi örneği
Not:Belgeler daktilo ile doldurulacak
GEÇİCİ PLAKA
İSTENEN BELGELER
1- Verildiği yıl için geçerlidir
2- Şirketlere verilir
3- İki adet geçici Trafik belgesi
4- Şirketin faaliyet yetki belgesi
5- İstenilen sayıda karton plaka
6- Harç makbuzu
7- Araçlara plakaları ve ruhsatları şirketler tahsis eder
8- Araçlara plaka tahsisi için Noterlikçe tasdikli taahhütname belgesi yaptırılır
9- Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri getirilir
Not: Belgeler daktilo ile doldurulur
GEÇİCİ PLAKA (B)
İSTENEN BELGELER
1- Bir ay süre için verilir
2- Aracın faturası-Gümrük Şahadetnamesi-Satış Senedi ve örneği
3- Sigorta
4- Yabancı Menşeli araçlar için Karayollarından muayenesi yaptırılacak
5- Dilekçe
6- Harç makbuzu
7- Bir ay sonra plakaları ve geçici Trafik belgeleri iade edilecek
8- Plakalar madeni plaka olacak
9- Araca ait tüm belgeler Trafik Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğine iade edilecek
10- Süre bitiminde ise belgeler araç sahibine iade edilecek
GEÇİCİ PLAKA (C YOL BELGESİ)
İSTENEN BELGELER
1- İki adet Geçici Trafik belgesi
2- İki adet Karton geçici plaka
3- Aracın satın alındığı belge örneği
4- Sigorta
5- Maliyeden Harç makbuzu
6- Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
7- En fazla 6 (altı) gün yol izni verilir
8- Araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARA VERİLEN PLAKA İŞLEMLERİNDE
1- Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye den satın almış oldukları araçlarda, faturalı araç ise, faturalı araç tescilinde istenilen belgeler istenir.
2- Türkiye’de tescilli araçlarda ise, Noter satışlı araçların tescilinde istenilen belgeler istenir.
3- İkametgah teskeresi veya pasaport aslı
4- Türkiye de eğitim veya başka amaçla bulunan yabancı uyruklu kişiler çalıştıkları kurumlardan görevli olduklarına dair belge ibraz ederler.
5- Yabancı uyruklu kişilerin yurt dışından getirdikleri kendi araçların tescili sırasında, adlarına kesilmiş gümrük şahadetname istenir., bu araçlar karayollarında fenni muayeneye tabi tutulur.
6- İlgili tescil kuruluşundan birer adet, Motorlu araç Trafik ve tescil belgesi,
7- Alınan bu belgeler daktilo ile doldurulur.
AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVAN İHTİVA EDEN TESCİL PLAKA İŞLEMLERİ
1- Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır.
2- Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir.
3- Araç başka İl’den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır
4- T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x10.000 +%17 KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir.
5- Yıllık Vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
LPG İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARDA ARANAN BELGELER
1- Fatura
2- Montaj tespit raporu
3- İmalat yeterlilik belgesi
4- Karayolları uygunluk belgesi
5- Aracın Karayolları muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar
6- Dilekçe
7- 2 adet Ek-1 formu
8- Trafik ve tescil belgesi, Trf.Tes.Şb. veiya Br.Aliğinden alınacak
9- Trafik Sigortası
10- Nüfuz cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE
1- Ticaret Sicil Tasdiknamesi
2- İmza Sirküleri
3- Şirket yetkilisi veya vekaletli vekili
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARDA İSTENİLEN BELGELER
1- İcra Md.lüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte
2- Taşıt alım vergi makbuzu
3- Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
4- Harç makbuzu
5- Trafik Sigortası
6- Trafik belgesi(Muayenesi bitenler için)
7- Tescil belgesi
8- Otomobillerde iki, diğer araçlarda üç adet müracaat işlem formu (Ek-1)
9- Nüfuz cüzdanı, Sürücü belgesi veya Noter tasdikli örneği
10- Plakalar TR rumuzlu olacak, değil ise, eski plakalar gelecek
11- İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır.
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE
a-Ticaret Sicil Tasdiknamesi
b- İmza Sirküleri
c- Şirket yetkilisi veya vekil
MOTOR VE ŞASE DEĞİŞİMİNDE İSTENİLEN BELGELER
Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler.
Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak
Motor bloğunun tespiti için araç karayollarına tespite gidecek
Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet)
Trafik Tescil belgesi, Trafik Tescil Şube veya Bürosundan alınır.
ÇALIŞMA KARNESİ TASDİK İŞLEMLERİ
Çalışma Karnesinin tasdik işlemleri için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır, ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir.
Çalışma karne tasdik işlemlerinde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi tasdik işlemleri yapılabilir.
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE
Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir.
ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
- Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge getirilerek, Taşıtlar vergi Dairesine yazı yazılır ve kaydı açılır.
- Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil tayin eder.
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
1- Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
2- İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden)
3- Dilekçe
4- Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak)
5- Renk faturası ve örneği
6- Sigorta
7- Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek
Not:Belgeler daktilo ile doldurulacak
BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
1- Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak)
2- İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak)
3- Dilekçe
4- Sigorta
5- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
6- Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak
7- Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - İSİM VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
1- Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
2- İki adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden)
3- Dilekçe
4- Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği
5- Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
6- Şirketler için Resmi Gazete ilanı,
7- Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza Sirküleri (Yeni ünvana göre)
8- Plakalar TR.rumuzlu değil ise değişecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
 
Sayfa Güncelleme Tarihi : 08.01.2018
 • Toplum Destekli Polislik
 • İçişleri Bakanlığı
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • BIMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME