Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ELBİSTAN

:

emsal

EMSAL (Elbistan Madde, Sigara ve Alkol kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele) PROJESİ
 
    Anayasanın 58/2. maddesinde “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” denilmekte olup, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 2/A maddesinde de “Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak” polisin kamu emniyeti ile ilgili görevleri arasında sayılmıştır.
 Bu bağlamda, Elbistan İlçesinde kamuoyunun sigara alkol ve madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili farkındalığını arttırmak, (lise öğrencisi) gençlerimizin bu tür zararlı maddelere başlamasını önlemek, sigara, alkol ve madde bağımlılığına ilişkin risk faktörleri azaltmak ya da yok etmek ve koruyucu faktörleri de geliştirmek amacıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilgili diğer kurum görevlileri ile birlikte EMSAL (Elbistan Madde, Sigara ve Alkol kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele) adı verilen okul/sınıf temelli bir önleme projesinin geliştirilmesi planlanmıştır.
 
Planlanan proje kapsamında:
1. Sigara, alkol ve madde kullanımını engelleyen bireysel ve sosyal becerilerin geliştirilmesini sağlayıcı nitelikte bir eğitim programı geliştirilecektir.
2. Geliştirilecek olan eğitim programı 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı içerisinde bilimsel metotlar kullanılmak suretiyle uygulanacaktır.
3. Uygulama sonucunda eğitim programının başarılı olup olmadığı yine bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirilecektir.
4. EMSAL (Elbistan Madde, Sigara ve Alkol kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele) adı verilen bu proje kapsamında öğretmen ve ebeveynleri proje hakkında bilgilendirmek ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla seminer düzenlenecektir.
 
     EMSAL Projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği koordinesinde toplam 5 kişiden oluşan proje ekibince 2010 yılı Eylül ayında proje hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Taslak halindeki proje 7-9 Aralık 2010 tarihinde Antalya'da düzenlenen II. Uluslararası Terörizm ve Sınır aşan Suçlar Sempozyumunda tanıtılmış olup, yapılan eleştiri ve katkılar doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek çalışmalara devam edilmektedir.
 Emsal eğitim programı taslağının hazırlanmasına müteakip, projeye kaynak sağlanması amacıyla 2011 yılı başından itibaren farklı ulusal proje yarışmalarına müracaat edilmesi planlanmaktadır.
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • E-BORDRO
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu