Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ELBİSTAN

:

kamu_hizmet_standartlari

 
 
ELBİSTAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
TRAFİK İŞLEMLERİ
1
Araç Tescil Yeni Kayıt
Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi
Uygunluk Belgesi, Zorunlu Mali mesuliyet sigortası,
ÖTV ödene belgesi aslı
Vergi dairesi alındı belgesi
Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube ve Bürosundan)
Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
Fatura, sigorta ve şahsın kimlik fotokopileri(Asılları yanında olacak)
Not. Araç tüzel kişi adına alınmış ise yukarıda belirtilen belgeler ilaveten Ticaret Odası sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, sicil gazetesi ve imza sirküleri ibraz edilecektir.
1 GÜN
2
Araç Tescil Yeni Kayıt
(Gümrük Trafik Şahadetnameli )
Gümrük Trafik şahadetnamesi
Uygunluk Belgesi
Zorunlu Mali mesuliyet sigortası
ÖTV ödene belgesi aslı
Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube ve Bürosundan)
Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
Fatura, sigorta ve şahsın kimlik fotokopileri(Asılları yanında olacak)
Not. Araç tüzel kişi adına alınmış ise yukarıda belirtilen belgeler ilaveten Ticaret Odası sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, sicil gazetesi ve imza sirküleri ibraz edilecektir.
1 GÜN
3
Nakil Olan Araçlar
Noter satış senedi,
Zorunlu Mali mesuliyet sigortası(alıcı adına)
Araca ait eski Trafik belgesi ile plakalar
Yeni Tescil ve Trafik Belgesi ((Trafik Tescil Şube ve Bürosundan)
şahsın kimlik fotokopisi
1 GÜN
4
Devir İşlemlerinde
Noter satış senedi,
Yeni Tescil ve Trafik Belgesi ((Trafik Tescil Şube ve Bürosundan)
Zorunlu Mali mesuliyet sigortası(alıcı adına)
Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri
İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu(ek-1)
şahsın kimlik fotokopisi
Not. Araç tüzel kişi adına alınmış ise yukarıda belirtilen belgeler ilaveten Ticaret Odası sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, sicil gazetesi ve imza sirküleri ibraz edilecektir.
 
 
 
1 GÜN
5
Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak Araç Tescil İşlemleri
Veraset İlamı (İlgili mahkemeden),
İlişik kesme belgesi,
Varislerin Kimlik Fotokopileri,
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Zorunlu Mali mesuliyet sigortası(alıcı adına)
Muayenesi yoksa muayenesinin yaptırılması.
Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri
Yeni Tescil ve Trafik Belgesi ((Trafik Tescil Şube ve Bürosundan)
İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu(ek-1)
Varisler kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.
NOT: 18 yaşından küçük varis varsa muvakatname.
1 GÜN
6
Trafikten Çekme
Dilekçe, Yeni Tescil (Trafik Tescil Şube ve Bürosundan)
İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu(ek-1)
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri ile plakalar
şahsın kimlik fotokopisi
1 GÜN
7
Hurdaya Ayırma
Dilekçe, Yeni Tescil (Trafik Tescil Şube ve Bürosundan)
İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu(ek-1)
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri ile plakalar
şahsın kimlik fotokopisi.
Yapılan değişikliklerin aracın bağlı bulunduğu tescil kuruluşuna hazırlanan üst yazı ile gönderilmesi
1 GÜN
8
Belge Yenileme ve Yıpranmalarda
Dilekçe, Yıpranan araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri ile plakaları,
Muayenesi yoksa tespitinin yaptırılması
Gerekli görülmesi halinde yıpranan belge yenisin çıkartılabilmesi için aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna e-posta yoluyla yazışma yapılması.
1 GÜN
9
İlk  Defa Sürücü Belgesi Alacaklar
1- Sertifika Aslı                                         
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Diploma fotokopisi,
4- Şoförler Derneğinden dosya
5- Sağlık raporu aslı 1.yıl geçerli              
6- Kan grubu belgesi                                
7- Maliyeden harç makbuzu (sürücü belgesi sınıfına göre)
8- Üç adet fotoğraf     
9- Sürücü kursuna müracaat formu(EK-1)  
10- Parmak izi formu
11- Sürücü Belgesi ücreti
Not:
1- Sürücü sertifikaları alındığı yere bakılmaksızın herhangi bir trafik tescil kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
2- Sürücü belgesi alacaklarda, sınıfına göre yaş şartı, öğrenim şartı, sağlık şartları, eğitim ve sınav şartı, hükümlü olmama şartı ve aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerinin geri alınmamış olmaması şartı gerekmektedir.
1 GÜN
10
Yabancı Sürücü Belgelerin Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi
 
1- Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
2- Şoförler derneğinden dosya
4- Sağlık raporu aslı 1.yıl geçerli
5- Kan grubu belgesi
6- Maliyeden harç makbuzu (sürücü belgesi sınıfına göre)
9- Üç adet fotoğraf
10- Parmak izi ve fotoğraf kaydı
11- Yabancı sürücü belgesi aslı(işlemden sonra iade edilmek üzere)
12- Sürücü Belgesi ücreti
NOT: İlk önce hangi ülkenin ehliyet ise oranın konsolosluğuna teyit yazısı sorulur yazı cevabı geldikten sonra yukarıdaki belgeler istenir.
1 GÜN
11
Kayıp Sürücü Belgesinin Yeniden Çıkartılması
 
1- Trafik Tescil Büro/Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Üç adet fotoğraf
4- Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değilse kan grubu belgesi.
5- Sürücü belgesi ücreti
6- Eğer şahıs 50 yaşın üzerinde ve şahsın sağlığında şüphe duyulacak bir şey varsa sağlık raporu istenir.
7- Sürücü belgesi başka trafik kuruluşuna bağlı olması halinde bağlı bulunduğu tescil kuruluşuna (e-posta ile değişiklik yapılmasında sakınca yoktur yazısı ve istenilen bilgilerin güncelleştirilmesi)
8- Sürücü Belgesi değişiklerinin, hazırlanan üst yazı ile ilgili trafik kuruluşuna gönderilmesi
1 GÜN
12
Yıpranma veya Kimlik Değişiminden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi
 
1- Trafik Tescil Büro/Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (
3- Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değilse kan grubu belgesi.
4- Üç adet fotoğraf
5- Eski sürücü belgesi
6- Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge(mahkeme kararı, evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
7- Sürücü belgesi ücreti
8- Sürücü belgesi başka trafik kuruluşuna bağlı olması halinde bağlı bulunduğu tescil kuruluşuna (e-posta ile değişiklik yapılmasında sakınca yoktur yazısı ve istenilen bilgilerin güncelleştirilmesi)
9- Sürücü belgesi değişiklerinin, hazırlanan üst yazı ile ilgili trafik kuruluşuna gönderilmesi
 
   
1 GÜN
 
SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ
13
Silah Bulundurma Ruhsatı
1- Dilekçe
2- Silah Ruhsatı İstek Formu
3- Sağlık Kurulu Raporu
4- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet Fotoğraf
5- Parmak İzi
6- Silah Bulundurma Harcı Ödendi Belgesi.
7- Vergi Dairesinden borcu yok yazısı
    (yenileme veya devir işlemlerinde Silah Ruhsat fotokopisi ve silah )
1 Ay
14
Silah Taşıma Ruhsatı (Kamu Görevlileri)
1- Dilekçe
2- Silah Ruhsatı İstek Formu
3- Sağlık Kurulu Raporu
4- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet Fotoğraf.
5- Parmak İzi
6- Yapılan Görev yada Faaliyete İlişkin Belgeler
 (yenileme veya devir işlemlerinde Silah Ruhsat fotokopisi ve silah )
1 Ay
15
Silah Taşıma Ruhsatı (Emekli Kamu Görevlileri)
1- Dilekçe
2- Silah ruhsat istek formu
3- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet Fotoğraf
4- Emeklilik Onayı ve İlişik Kesme Yazısı
5- Silah satış senedi ve tabanca
6- Vergi Dairesinden borcu yok yazısı
1 Ay
16
Silah Taşıma Ruhsatları
2- Silah ruhsat istek formu
3- Sağlık Kurulu Raporu
4- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet Fotoğraf
5- Parmak İzi
6- Yaptığı işle alakalı resmi belgeler
7- Silah Taşıma Harcı Ödendi Belgesi.
8- Vergi Dairesinden borcu yok yazısı(yenileme veya devir işlemlerinde Silah Ruhsat fotokopisi ve silah )  
1 Ay
17
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi
1- Dilekçe
2- Aile Hekiminden Sağlık Raporu
3- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet Fotoğraf
4- Harç makbuzu
5- Parmak İzi
6- Vergi Dairesinden borcu yok yazısı
(yenileme işlemlerinde Ruhsat fotokopisi ve tüfek )    
 
1 Ay
18
Yivsiz Av Tüfeği Devir İşlemleri
1- Alan ve satan kişilerin dilekçeleri
2- Devri yapılacak olan tüfek
3- Devir alanın son bir yıl içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf
4- Vergi Dairesinden borcu yok yazısı
Fatura Geldikten Sonra 1 Hafta İçerisinde
19
Ses ve Gaz Tabancası İzin Belgesi
1- Dilekçe
2- Tabanca ve fatura
3- Parmak İzi
 
1 Gün
 
20
Silah Hibe İşlemleri İstenilen Belgeler
1- Dilekçe
2- Ruhsat aslı ve silah
1 Gün
21
Silah nakil belgesi verilmesi
1- Dilekçe
2- Ruhsat Fotokopisi
3- Son bir yıl içinde çekilmiş 2 adet Fotoğraf
1 Hafta
 
GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİNİN YÜRÜTTÜĞÜ İŞ ve İŞLEMLER
22
 
Siyasi Parti Kongre Müracaatları
(Emniyet Tedbirleri)
1- Mülki amirliğe dilekçe
2- Yönetim kurulu kararı
3- Parti üye listesi
 
 
1 GÜN
23
 
Siyasi Parti Acık Hava Toplantısı
Müracaatları
(Emniyet Tedbirleri)
1- 2911 sayılı yasa kapsamında düzenlenir
2- 7 kişilik düzenleme kurulu
3- Düzenleme kurulu  imzalı mülki amirliğe dilekçe
4- Düzenleme kurulu (adli sicil, kimlik, ikamet)
 
 
1 GÜN
24
 
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Müracaatları
(Emniyet Tedbirleri)
1- Mülki amirliğe dilekçe (amacı, yeri, tarihi, başlayış ve bitiş saati belirtilir)
2- 7 kişilik düzenleme kurulu üyelerine ait (adli sicil. ikamet, nüfus.)
3- Toplantıda asılacak afiş, pankart, slogan listesi
4- Toplantıya katılacak konuşmacı kimliği
 
1 GÜN
25
 
Sendika Kongre Müracaatları
(Emniyet Tedbirleri)
1- Mülki amirliğe dilekçe
2- Yönetim kurulu kararı
3- Sendika üye listesi 
 
1 GÜN
26
 
Sendika Acık Hava Toplantısı
Müracaatları
(Emniyet Tedbirleri)
1- 2911 sayılı yasa kapsamında düzenlenir
2- 7 kişilik düzenleme kurulu
3- Düzenleme kurulu  imzalı mülki amirliğe dilekçe
4- Düzenleme kurulu (adli sicil, kimlik, ikamet)
 
1 GÜN
27
 
Tiyatro- Konser  vb. Müracaatları (PVSK ek.1 göre)
(Emniyet Tedbirleri)
1- Mülki amirliğe dilekçe  (48 saat önceden)
2- Oyuncuların ikamet ve nüfus cüzdanları
3- Organizatör nüfus ve ikamet belgesi
 
 
1 GÜN
28
Güvenlik Araştırması
1- Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalıştırılacak olan şahısların tahkikatı
2- Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen tahkikat evrakı  
 
15 GÜN
 
 
BİLGİ EDİNME VE DİLEKÇE HAKKI
29
Bilgi Edinme
Gerçek Kişiler için
1- Adı ve Soyadı
2- İmzası
3- E-Mail adresi, ikamet adresi
Tüzel Kişiler için 
1- Tüzel kişinin unvanı ve adresi 
2- Yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe 3- e-mail adresi
15 iş günü
30
Dilekçe Hakkı
1- Adı Soyadı 
2- İmzası 
3- İkametgah veya iş adresi-(e-mail adresi)
30 gün
PASAPORT İŞLEMLERİ
31
Umuma Mahsus Pasaport Müracaatı
1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
2- İki (2) adet usulüne uygun çekilmiş fotoğraf
3- Pasaport harç makbuzu
4- Pasaport defter bedeli makbuzu
5- 18 yaşından küçükler, mancur ve kısıtlar için muvafakatname
Müracaat 20 Dakika
Teslimat 3-10 Gün Arası
 
32
Müracaatçıların Parmak İzlerinin Alınması
1- Nüfus cüzdanı aslı
2- Bir (1) adet usulüne uygun çekilmiş fotoğraf
Müracaat 10 Dakika
Teslimat Anında
33
Yurt Dışı Giriş Çıkış Kaydı
1- Hangi kuruma verileceğini belirtir şahsi dilekçe
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
Müracaat 5 Dakika
Teslimat 10 Dakika
 
34
Pasaport Alış Kaydı
1- Hangi kuruma verileceğini belirtir şahsi dilekçe
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
Müracaat 5 Dakika
Teslimat 10 Dakika
 
35
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Yazılar
1- Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi yazı ve ekleri
Müracaat Evrakın Geldiği Tarih
Teslimat 1-7 Gün Arası
 
         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Elbistan Kaymakamlığı
İsim
Hakan AŞIK
İsim
Tuncay AKKOYUN
Unvan
İlçe Emniyet Müdürü
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Unvan
İlçe Kaymakamı
Adres
İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
Adres
Elbistan Kaymakamlığı Hizmet Binası
Tel
0 344 413 56 56
Tel
0 344 415 20 00
Faks
0 344 413 78 10
Faks
0 344 415 20 02
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • E-BORDRO
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu