Misyonumuz;
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk  devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkan sağlayan bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
 
Vizyonumuz;
İlçemizde düzen, barış, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, bozanları gerekli tüm deliller ile birlikte yakalayan, kamu güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan, mutlu personeli, insan merkezli ve halk destekli kalite hizmetleriyle güven veren bir emniyet birimi olmaktır.