Taşıma Ruhsatı
   Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı
   Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı
   Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
   Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı

Bulundurma Ruhsatı 
   Meskende bulundurma ruhsatı
   İşyerinde bulundurma ruhsatı
Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
   Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı
   Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı
Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler;
Can güvenliğinden dolayı
1-Can güvenliğinin tehlikede olduğu veya olacağı gerekçesini açıkça belirten ve Valilikten Emniyet Müdürlüğüne havale ettirilmiş dilekçe. 
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf.
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu (Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi
8-1774 Sayılı Kimlik Bildirimi.
Silah Bulundurma Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler;
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
3-Şirketin Ana sözleşmesi 
4 Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi -
5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde) 
6- Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde) 
7-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı 
8- Vergi Levhası 
9-Ticaret Odasına kayıt belgesi   
10-İkametgah İlmühaberi (Fotoğraflı ve Muhtardan Tasdikli olacak) 
11-Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Aslı 
12-4 Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf 
13- Ruhsatlı birinden devir alınması halinde devir alınacak silahın ruhsatının fotokopisi 
14-Silah İstek Formu
15-Nüfus Müdürlüğünden Aile Tablosu
16-1774 Sayılı Kimlik Bildirgesi 
17-Arşiv Kaydına Baktırılmış Adli sicil Sabıka sorgulaması 
18-Doktor Raporu (Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Resmi ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi 
3-Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden) 
4-Silah İstek Formu      
5-4 Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf  
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
7-Emeklilik Onayı
 
Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinden;
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
7-Bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan  alacakları yazı, 
8-Seçim Tutanağı
 

Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarından;
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
7-Sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınacak resmi yazı,
8-Sarı Basın Kartı Fotokopisi (Noter Tasdikli Olacak)   
 

Sarraf ve Kuyumculardan;  
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Kuyumcular Odasına kayıtlı olduğuna dair oda kayıt yazısı 
10-Kuyumculuk Faaliyeti ile ilgili Vergi Dairesi kayıtlı olduğuna dair  yazı 
11-İşyeri İtibariyle Kolluk Tahkikatı
 
 
Şirket Olarak Faaliyet Gösteren Sarraf ve Kuyumculardan;
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi
10- Şirketin Ana sözleşmesi 
11-Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde)
13-Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde) 
14-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı 
15-Vergi Levhası 
16-Ticaret Odasına kayıt belgesi 
17-Kuyumculuk Faaliyeti ile ilgili Vergi Mükellefi olduğuna dair Yazısı
 
 
Pilotlardan;
Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu  ve para taşımacılığında görevli olduklarına  dair kurumlarından alacakları yazı,   

Büyük Toprak Sahiplerinden; 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Sahip oldukları toprak miktarını gösterir  Tapu Sicil Muhafızlığı yazısı.
10-Gerçek Usulde Vergi Mükellefi olduklarına dair Vergi Dairesi Yazısı
11-İl/İlçe Ziraat Odası Başkanlıklarından aldıkları Çiftçilik / Üreticilik Belgesi
12-İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden ne tür Zirai faaliyet gösterdiğine dair yazı 
13-Arazilerin olduğu yer ve müracaatçı şahsın Fiilen ve Bizzat arazilerini ekip ekmediğine dair Kolluk tahkikatı 
 
Büyük Sürü Sahiplerinden;
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Sahip oldukları küçük veya büyükbaş hayvan sayısı hakkında Vergi Dairesinde gerçek usulde vergi mükellefi    olduklarına dair vergi kayıt yazı. 
10-İl/İlçe Ziraat Odası Başkanlıklarından aldıkları Çiftçilik / Üreticilik Belgesi
11- İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden Hayvan Yetiştiricilik belgesi  
12-Sürülerinin bulunduğu  yer ve müracaatçı şahsın yaptığı iş ile ilgili Kolluk tahkikatı 
 
Müteahhitlerden;
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi
10-Şirketin Ana sözleşmesi 
11-Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde) 
13-Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde) 
14-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı 
15-Vergi Levhası 
16-Ticaret Odasına kayıt belgesi  
17-Müteahhitlik Faaliyeti ile ilgili Vergi Mükellefi olduğuna dair Yazısı
18-İş Bitirme veya İş Durum Belgesi (Noter Tasdikli olacak)
 
 
Kendi adına müteahhitlik yapanlardan ise;
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Müteahhitlik Faaliyeti ile ilgili Vergi Mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı 
10-İş Bitirme veya İş Durum Belgesi (Noter Tasdikli olacak)
11-Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi
 
 
Akaryakıt Bayilerinden; 

1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi
10-Şirketin Ana sözleşmesi 
11-Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde)
13-Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde) 
14-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı
15-Vergi Levhası 
16-Ticaret Odasına kayıt belgesi 
17-Akaryakıt Faaliyeti ile ilgili Vergi Mükellefi olduğuna dair Yazısı
18-Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi ( Noter Tasdikli olacak)
 
Arıcılardan; 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Ziraat Odası Başkanlığından alacakları Arıcılık işinden dolayı Çiftçilik/Üretici belgesi 
10-İl/ilçe Tarım Müdürlüğünden alınan kovan adedini ve Fenni veya Kara kovan balı olup olmadığını belirtir yazı. 
11-12 ay içerisinde satmış oldukları en az 2 ton bal'a ait müstahsil makbuzu.
 

Avukatlar ve Noterlerden; 
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Avukatların bağlı oldukları Barodan alacakları üyelik belgesi 
10-Noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen Noterlik Belgesi.
 


Can Güvenliği Olmadığından Dolayı Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;
Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen "hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını" kanıtlayan belge.    
 

Yivli Spor Silahı Ruhsatı Almak İsteyenlerden;
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sporcu Lisansı.  Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Avcılık belgesi olanlara yivli tüfek taşıma ruhsatı verilir. Ancak, her yıl avlanma harcını yatırdığına dair makbuzu ruhsat veren makama ibraz etmek zorundadır. İbraz etmez ise süresine bakılmaksızın bulundurmaya çevrilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir.
 

Yivsiz Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

(  Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak isteyen vatandaşlar avlanmak istedikleri takdirde ikamet esasına göre Polis ve Jandarma tarafından verilmekte olan Av Tezkereleri yerine geçmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığınca verilecek AVCILIK BELGELERİ ,avcıların yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurmaları için izin belgesi yerine geçmek üzere de Polis ve Jandarma tarafından YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ verilir.)    
 

Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden;  
İşyerinin kendi mülkiyetlerinde veya kiralandığını kanıtlayan belge,  2521 Sayılı Kanun ve 87/12028 Sayılı Tüzük Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname.
 

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsalarında görevli meclis üyelerinden;   
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odadan alacakları yazı.ve seçim tutanağı  
 
 
Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden;  (Şirket Ortaklığı)
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu 
9-Yapmış oldukları işten dolayı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı  Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden   alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge.
10-Şirketin kuruluşunu,  hisselerini,şirket ile  ilgili yapılan değişiklikleri ve sorumlu ortak olup olmadığını gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi
11- Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi -
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde) 
13- Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limitet Şirketlerde) 
14-Şirket Ortaklarının almış oldukları yönetim Kurulu Kararı 
15- Vergi Levhası ve Vergi Dairesine işinden dolayı Vergi Mükellef olduğuna dair vergi dairesi yazı 
16--Ticaret Odasına kayıt belgesi   
 
 
507 Sayılı Kanuna göre kurulmuş  olan birlik,  federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerinden; 

Birlik,  federasyon ve konfederasyon başkanlarından, Yönetim kurullarından alacakları yazı, genel  kurul  üyelerinden, seçildikleri birlik,  federasyon veya konfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi.

Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş anlar hariç olmak üzere);  
 
1-Valilik Makamına Dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı  MKE Kurumundan veya Devir alacağı şahsın adı soyadı, silahın markası seri numarası ve çapı net şekilde belirtecek)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
3-4 adet renkli fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.)  
5-Arşiv kaydına baktırılmış Adli sicil sabıka sorgulaması. 
6-Doktor raporu.(Formlar Silah Ruhsat Şubesinden Teslim Alınacaktır.) 
7-İkametgâh İlmühaberi.
8-Aile Tablosu
9-Bu görevde bulunduklarına dair il özel idarelerinden alacakları yazı.ve seçim Tutanağı  -   
 
Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
 
5 * 707.70 = 3.538.5 Tl
Silah Taşıma Ruhsatı
 
5 * 707.70 = 3.538.5 Tl
Bulundurma Ruhsatı ( 5 Yıl için )ı
 
1.132.30 Tl
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
 
27.50 Tl
 
 
 
 
 
91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.
a)  Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar. 
b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar, 
c)  Haklarında Türk Ceza Kanununun 119’ uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar, 
d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar, 
e) Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, 
f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar, 
g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler, 
i) Kanunun 4’ üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, 
j) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri, 
k) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak  yerlerde silah taşıyanlar, 
l) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar, 
m) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50’ inci maddesinin (c ) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16’ ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15’ nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabe tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12’ nci maddesi uyanıca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2’ inci maddesi gereğince emekli edilenler. 
n) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar, 
o) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar, 
ö) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar, 
p) 21 yaşını bitirmemiş olanlar.
 
1-Silahını emniyetli olarak nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Emniyetli olarak nasıl kullanılacağını öğrenmeden hiç kimse silah kullanmamalıdır. 
2-Silah sahipleri silah kullanımında ve muhafazasında asla aşırı güven duymamalıdırlar. 
3-Silaha her zaman doluymuş gibi davranılmalıdır. Silah ele alındığında her zaman çok büyük özen gösterilmelidir. 
4-Namlu ağzı her zaman emniyetli bir yöne tutulmalıdır. Bu özellikle silah doldurulurken, boşaltılırken ve sökülürken önemlidir. 
5-Silah hiç bir zaman canlı bir hedefe yöneltilmemeli ve tetik düşürme gibi tehlikeli alışkanlıklar edinilmemelidir.
6-Silah kesinlikle şarjörü üzerinde ve dolu olarak saklanılmamalıdır. Fişek ve silah ayrı ayrı yerlerde bulundurulmalıdır. 
7-Mutlak zaruret olmadıkça fişek yatağında fişek bırakılmamalıdır. 
8-Silah ve mühimmatı çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. 
9-Sökme, takma ve temizleme gibi işlemler etrafta kimsenin bulunmadığı boş alanlarda veya bir odada yapılmalıdır.  
10-Hiçbir zaman alkollü, uykusuz ve sinirli iken silah ele alınmamalı veya ulaşılabilecek yakınlıkta bulundurulmamalıdır. 
11-Silah her ne amaçla olursa olsun dolu olarak bir başkasına verilmez. Şarjör çıkarılır, fişek yatağının boş olduğu tespit edildikten sonra verilebilir. 
12-Silah ele alındığında veya kılıfına koyulurken mutlaka işaret parmağı tetik korkuluğu üzerinde tutulmalı kesinlikle tetiğe dokunulmamalıdır. 
13-Silahı hiç bir zaman şeytan doldurmaz. Bunun için başkalarınca silahın kurcalanmamasına özen gösterilmelidir.  
14-Silahınıza uygun aksesuarlar kullanılmalı, kılıf ve kabza gibi aksesuarların silah ile uyumlu olduğundan ve emniyetine engel teşkil etmediğinden emin olunmalıdır. 
15-Silahın emniyet sistemine veya teknik özelliklerine güvenilerek şakalaşma ve benzeri davranışlarda bulunulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki silah şaka aracı değildir. 
16-Silahın yere düşürülmemesine dikkat edilmesi, hem silahın korunması, hem de bir kazaya sebebiyet verilmemesi açısından önemlidir. 
17-Özellikle düğün, eğlence yerleri gibi toplu halde bulunulan yerlerde silah konuşmanın odak noktası haline getirilmemelidir. 
18-Küçük çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda silahı özendirici konuşmalardan, hal ve hareketlerden kaçınılmalı, onlara silahın tehlikeleri anlatılmalıdır.
 
Ateşli silah yaralanmaları, ayakta tedavi edilebilecek basit bir sıyrıktan, önemli sinir merkezlerinden birinin tahrip olması veya ana damarlardan birinin yırtılmasıyla başlayan, hızlı bir kanama olayının getirdiği ani veya kısa bir süre içinde ölü gibi ciddilik derecesi çok çeşitli olan sonuçlar doğurabilir
Ateşli silah yaralanmalarının tam teşekküllü bir ameliyathanede uzman bir cerrah tarafından ani müdahale gerektirecek derecede ağır olduğu düşünülerek, yapılacak hiçbir şey yok demek son derece yanlıştır. Yanındaki arkadaşı yaralanan kişi, hiçbir müdahale yapılmadığı takdirde zaten kısa zamanda öleceğini düşündüğü ağır yaralı arkadaşını, yapacağı para medikal ilk yardım ve tedavinin belki kurtulabileceğini, hiç olmazsa birkaç günü bulabilecek bir süre sonra hastaneye sevk edilmesine kadar yaşatabileceğini düşünerek serinkanlılıkla müdahale etmelidir.
     Hızlı bir merminin beyini parçalaması halinde yara genellikle ani ölümle sonuçlanır. Kalp veya ana damarlardan birinin doğrudan isabet alması halinde kanama o kadar hızlı gelişir ki yaralananın ölümü an meselesi haline gelir. İster baş ister vücut yaralanmalarında olsun, kişinin kısa bir süre içinde ölmemesi halinde önemli hayati merkezlerin veya damarların tahrip olmadığı, dolayısıyla yaralıyı yaşatma ihtimalinin var olduğu düşünülmelidir.
     Yaralandıktan sonra yaşamı sürdürmekte olan yaralının hayatı tehdit eden unsurları kanama ve / veya vücut sıvılarının kaybı nedeniyle meydana gelen şok durumu ile yarada enfeksiyon oluşması halleridir. Yapılacak işlem şok durumunun derhal tedavi edilmesi ve yarada kan kaybı, acı ve enfeksiyonu durdurucu önlemler alınmasıdır. Yaralı kişinin bazen birkaç güne varabilecek bir süre sonra bir hastanenin ameliyathanesine kişinin bazen birkaç güne varabilecek bir süre sonra bir hastanenin ameliyathanesine alınmasına kadar durumu muhafaza edilebilmiş, diğer bir deyişle yaralanma stabilize edilmiş ise, para medikal tedaviyi yapan kişi amacına erişmiş demektir.
     Para medikal tedavi esas itibariyle aşağıda sayılan üç kısımdan ibarettir:
1-Yaranın tespit edilmesi
2-Şok durumunun tespiti ve tedavi edilmesi
3-Yaranın tedavi edilmesi
 
-Hasta ve kazazedenin emniyetini sağlayın.
-Yatırıp dinlendirin.
-Kaza yerini işaretleyin.
-Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın.
-Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysileri gevşetin.
-Hasta ve kazazedeyi iyice muayene edin.
-Müdahaleyi süratli, sakin ve gerektiği kadar yapın.
-Kanamayı durdurun.
-Düzenli solunumu sağlayın.
-Şoku önleyin.
-Şuursuz olanlara yiyecek ve içecek vermeyin.
-Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın.
-Bilmediğiniz durum varsa, ısrar etmeyin.
 
1-Sıyırma
2-Vücudun bir tarafından girip diğer tarafından çıkacak şekilde delip geçme
3-Vücutta kalma olarak üç şekilde oluşur. 
Merminin giriş deliği genellikle etrafı morarmış küçük bir çember şeklindedir.
      Merminin herhangi bir nedenle takla atarak yalpalaması halinde giriş yarası elips şeklinde olabilir. Vücuttan çıkış deliğinin görünümü ise merminin balistik özelliklerine göre merminin vücut içinde yaptığı tahribat ise yine balistik özelliklerine ve bir kemiği parçalayıp parça etkisi yaratmış olup olmadığına göre farklı olur. Yüksek hızlı mermiler aşırı enerjinin yara boyunca etrafa yayılması nedeniyle geniş bir hacimde tahribat yapar. Merminin bir kemiğe çarparak yön değiştirmesi, takla atması ve dağılan kemiğin parça etkisi de tahribat derecesini artırabilir. Kanama harici olduğu takdirde kan kaybı derecesi az çok tahmin edilebilir. İç kanama derecesinin ise tahmini güçtür.
 
     Çeşitli nedenlerle kanın damar dışına çıkmasına kanama denir. Yetişkin kimselerde 5-6 lt. kan vardır. 1-1.5 lt. kan kaybeden bir insanın hayatı tehlikeye girer. O HALDE KANAMALARIN HEMEN DURDURULMASI GEREKİR.
Genelde iç ve dış kanama olmak üzere kanamalar ikiye ayrılır:
 
   İç organlardaki dokuları besleyen kan damarlarının durdurulması veya zedelenmesi sonucu kanın damarlardan vücut boşluğuna akmasına denir.
    İç kanamalar iki şekilde olur:
1)Gözle görülebilen
2)Gözle görülemeyen
-Baygınlık hali, baş dönmesi vardır.
-Huzursuzluk vardır.
-Yüzde, dudaklarda ve parmak uçlarında solukluk vardır.
-Deri nemli ve soğuktur.
-Susama hissi vardır.
-Nabız hızlı ve zayıftır.
-Solunum hızlıdır.
-Sanki hava almıyormuş gibi bir his olur.
-Şuur azalır ve en sonunda şuur kaybolur. 
İç Kanamalarda Yapılacak İlk Yardım
-Yaralı  sırt üstü yatırılır.
-Baş yana çevrilir.
-Şoka karşı tedbir alınır.
-Ağızdan içecek maddesi verilmez.
-Sarsmadan ambulans veya sedye ile hastaneye götürülür
 
Kanın damardan vücut dışına çıkmasına denir. Genellikle yaralanmalar sonucu olur.
Atardamar, toplardamar, kılcal damar kanamaları şeklinde görülür.
Dış Kanamalarda Yapılacak İlk Yardım
DIŞ PARMAKLARI DURDURUCU YÖNTEMLER 
PARMAKLA BASINÇ YAPMA
Yara ufak ve kanama az ise;
Yara üzerine temiz bir bez ya da pansumanla BASTIRIN

BASINÇLI PANSUMAN
Yara içindeki yabancı cisimleri çıkarmadan kravat, eşarp veya varsa sargı bezini yara üzerine temiz bir pansuman koyduktan sonra sıkıca sarınız.
 
Umuma Açık Yer : Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluğun soruşturması üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği yer. 
Umuma Mahsus Yer : Hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin faydalanmasına açık parklar, meydanlar, piknik alanları ve yollar gibi yerler . 
Açılması İzne Bağlı İstirahat ve Eğlence Yeri : Halkın tek tek veya toplu halde, geçici bir süre hoşça bir vakit geçirmesi, eğlenmesi, dinlenmesi ve/veya konaklaması için açılan içkili veya içkisiz yerler ile belgeli turizm işletmeleri. 
Bar: Müşterilerin tezgah önünde ayakta durarak veya yüksekçe bir tabure üzerinde oturarak içki içip, dans edebildikleri eğlence yerini,  
Barmen/ Barmaid: Bar tezgahında müşteriye içki hazırlayan kişiyi, 
Bekar odası: Yalnız kimselerin, dışarıdan gelmiş işçilerin tek başlarına ya da birkaç kişi ile birlikte kalabilmeleri için düzenlenmiş yerleri, 
Belgeli turizm işletmesi: İstirahat ve eğlence yerlerinden, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa istinaden Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş belgesi bulunan yerleri, 
Birahane /Meyhane: Şişe veya kadehle içki satışı ile soğuk ve sıcak yemek servisi yapılan kapalı ve/veya açık yeri, 
Birleşik tesis: Hamam, sauna, masaj ve güzellik salonu ile benzeri tesislerden iki veya fazlasını bir arada bulunduğu yeri, 
Çalgılı kahve: Kahvehane benzeri olup içinde çalgı çalınarak eğlence yapılan yeri, 
Çalışma izni: İstirahat ve eğlence yerlerinde çalışacaklar için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen izni, 
Çalışma izin belgesi: Çalışma iznine istinaden mahallin kolluk amiri tarafından düzenlenen belgeyi, 
Çay bahçesi: Açık ve kapalı bir mekanda oturarak çay, kahve, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği yeri, 
Dans salonu/Disko/Diskotek: Dans etmek amacıyla açılan, müzikli, içkili veya içkisiz eğlence yerini, 
Düğün salonu: Düğün ve eğlence amacı ile faaliyet gösteren, kapalı veya yarı açık olarak düzenlenmiş yeri, 
Fuar/Panayır: Belirli yer ve zamanlarda geçici olarak kurulan, tanıtım veya satış için çeşitli mal veya hizmetler
Garson: Umuma açık yerlerde yiyecek veya içecek servisi yapan kişiyi, 
Gazino: Sahne sanatçılarının çalışabildiği, kapalı veya yarı açık mekanda faaliyet gösteren, yemekli, müzikli, içkili veya içkisiz eğlence yerini, 
Hamam: Yıkanmak için hizmete açılmış umuma açık yeri, 
Han: Yol üzerinde, şehir veya kasabalarda yolcuların konaklamaları için yapılmış otel benzeri yerleri, 
İçki: Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceği, 
İçkili lokanta: Yemekle birlikte kadehle içki servisi yapılan açık veya kapalı yeri, 
İçkili yer: Kadehle ve açık olarak içki satılan , içilen ve içki servisi yapılan yeri, 
İçkili yer bölgesi:İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen ve içerisinde içkili yerler açılabilecek bölgeyi, 
İçkili yer bölgesi tespit komisyonu: Şehir ve kasabalarda, içkili yerlerin açılabileceği bölgeyi tespit ile yetkili ve görevli komisyonu, 
İnternet Cafe: Ticari amaçla işletilen ve müşterilere içerisinde bulunan İnternet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde uluslararası bilgi iletişim ağına erişim imkanı sağlayan veya bilgisayarlar aracılığı ile oyun oynanmasına imkan veren, alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verildiği umuma açık yeri, 
İstirahat ve eğlence yeri: Halkın tek tek veya toplu halde, geçici bir süre hoşça vakit geçirmesi, eğlenmesi, dinlenmesi ve/veya konaklaması için açılan içkili veya içkisiz umuma açık yerleri, 
İşletmeci: Açılması izne bağlı umuma açık istirahat ve eğlence yerini kendi adına işleten kişiyi, 
İşletme izni: İstirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette bulunabilmeleri için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen izni, 
İşletme izin belgesi: İstirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette bulunabilmeleri için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen işletme iznine istinaden mahallin kolluk amiri tarafından düzenlenen belgeyi, 
Kafeşantan/Cafe: Sahne sanatçılarının çalışabildiği, asıl olarak müşterilerine çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi meşrubat verilmekle beraber şarap, bira gibi içkilerin de satışı yapılabilen müzikli-içkili veya içkisiz eğlence yerini, 
Kahvehane:Kahve, çay, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği, kumar kastı olmaksızın tavla, okey, domino ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunlarının oynandığı yeri, 
Kamp/Dinlenme evi: Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzerlerine ait dinlenme, konaklama ve eğlence amacı ile açılan ve sadece kendi personeli, kayıt üyeleri ve bunların yakınlarının faydalanabileceği  yerleri, 
Kamping: Karayolları güzergahı ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanları ile geceleme, yeme – içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları tesisleri, 
Kapatma ve/veya faaliyetten men: Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin izinsiz olarak açılması veya mevzuata aykırı ve/veya konusu suç teşkil eden faaliyette bulunmalarından dolayı belirli bir süre faaliyetten alıkonulmasını veya faaliyetten alıkonulmasını veya faaliyetinin süreli veya süresiz olarak durdurulması işlemini, 
Kıraathane:Müşterilerin okuması için gazete, kitap ve dergilerin de bulundurulduğu kahvehane benzeri yeri, 
Kokteyl salonu: Toplantı ve kokteyl için tahsis edilen, içki ile birlikte ayakta yenilebilecek hafif yiyecekler verilen yeri, 
Kolluk: Polis ve Jandarma teşkilatlarını, 
Kolluk Amiri: Polis ve Jandarma teşkilatlarının sorumluluk bölgeleri itibarıyla; 
a)Polis sorumluluk bölgesinde; illerde il emniyet müdürünü, büyük şehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde ilçeler de ilçe emniyet müdürü, ilçe emniyet amiri veya ilçe emniyet komiserini, 
b)Jandarma sorumluluk bölgesinde; illerde  il jandarma komutanını, büyük şehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde ilçe jandarma komutanını, 
Komi: Garson yardımcısı olan kişiyi, 
Konsomatris: Pavyonlarda, müşteri ile birlikte yiyip içerek sohbet eden, müşterinin eğlenmesini sağlayan ve karşılığında iş yerinden ücret alan bayanı, 
Lokal: Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzerlerinin kendi personeli veya kayıtlı üyelerine hizmet vermek üzere açılan veya içkisiz istirahat ve eğlence yerini, 
Lunapark: Açık havada ve geniş bir alanda geçici veya sürekli olarak kurulan, içinde dönme dolap, atlı karınca, nişan tahtası gibi oyun ve eğlence birimlerinin bulunduğu yeri, (Metropol kentlerde artık kapalı alanlarda da lunapark açılabiliyor)  
Mahallin en büyük mülki amiri: İllerde valiyi, büyük şehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı, 
Masaj salonu: Vücut yüzleriyle el, elektrik, su aracılığıyla iyileştirme ve bakım yöntemlerinin uygulandığı yeri, 
Masör/Masöz: Hamam, sauna veya masaj salonu gibi yerlerde dinlenme, sağlık ve tedavi amacıyla masaj yapan kişiyi, 
Mesul müdür: Açılması izine bağlı umuma açık istirahat ve eğlence yerinin yönetilmesi ile sorumlu olmak üzere, işletmeci tarafından tayin edilen kişiyi, 
Motel: Yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı, mola noktaları veya yakın çevrelerinde inşa edilen, müşterilerin konaklama,yeme-içme ve araçların park ihtiyacını karşılayan tesisleri, 
Müzikhol/Taverna: Oturarak veya ayakta, kadehle içki veya yiyecek verilen, canlı veya cansız müzik yayını yapılan kapalı veya açık yeri, 
Otel/Hotel: Asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesisleri, 
Oyun yeri: Kumar ve kazanç kastı bulunmamak şartı ile bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı veya oynatıldığı, bu amaçla imal edilmiş otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya video oyunları ve bunların benzerlerinin bulundurulup çalıştırıldığı yeri, 
Pansiyon: Konaklama tesisi olarak planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi basit, müşteriye yeme-içme hizmeti veren veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan konaklama tesislerini, 
Pavyon: Genellikle geceleri faaliyet göstere, gazino özelliği taşımakla birlikte kadınların konsomasyon yapabildiği müzikli-içkili eğlence yerini, 
Plaj/Havuz: Deniz, göl veya nehir kıyısında veya yüzme havuzu şeklinde, dinlenme veya eğlence amaçlı olarak içinde soyunma, giyinme ve duş alma imkanı bulunan yerleri, 
Sahne sanatçısı: Ses, söz ve saz sanatçıları ile dansöz, illüzyonist, akrobat, varyete gibi   sahneye özgü gösterileri yapan ve kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili meslek kuruluşlarından alınmış belgesi bulunan kişiyi, 
Sauna: Vücudu uyarıcı nitelikteki sıcak ve kuru hava buhar banyosu yapılan yeri, 
Sinema: Açık veya kapalı bir mekanda, beyaz perde veya zemin üzerinde film gösterilen yeri, 
Tellak: Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan kişiyi, 
Tiyatro: Tiyatro, opera ve bale gibi sahne gösterilerinin seyirciye canlı olarak oynandığı yeri, 
Umuma açık yer: Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluğun soruşturması üzerine mahallin mülki amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği istirahat ve eğlence yerini, 
Umuma mahsus yer: Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin faydalanmasına açık parklar, meydanlar, piknik alanları ve yollar gibi yerleri,
İfade eder.
 
 
İçkili yerin açılması ve faaliyette bulunabilmesi için işletmeci ve mesul müdürleri ile içkili olarak yerde aşağıdaki şartlar aranır: 
a)  İçkili yeri açacak ve işletecek gerçek kişi ve ortakları ile özel hukuk tüzel kişilerin mesul müdürlerinde 
1)  21 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.(2559 Sayılı Kanunun 12. maddesinde yapılan değişiklikle 21 yaşından 18 yaşına indirildi)  
2)  Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı  gerekçesi ile daha önce işlettiği veya yönettiği içkili  yer veya yerlere ait işletme izni ikiden fazla iptal edilmemiş olmak. 
b)  Tüzel kişilerde, yetkili organın kararı bulunmak. 
c)  İçkili yer olarak açılması istenen yerde; 
1-  İçkili yer bölgesi dahilinde bulunmak 
2-  Genel  sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde ve konumda olmak. 
3-  Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda bulunmamak, 
4-  İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak,  
 
 
İçkili yer açmak ve işletmek isteyen gerçek kişinin bizzat kendisi, şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişilerinin yetkili temsilcisi, dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur. Baş vuru dilekçesine 
a)İçkili yer açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından; 
1-Nüfus cüzdanı örneği, 
2-İkametgah belgesi, 
3-Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu, 
4-Adli sicil belgesi 
5-Renkli fotoğraf 
b)Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri tarafından; 
1-Kuruluş ilanı 
2-Açılması istenilen içkili yer için, yönetim kurulu kararı tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararı ile verilmiş yetki belgesi, 
3-Açılması istenilen içkili yeri işletecek olan mesul müdür için yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler, 
c)İşyeri  bakımından; 
1-İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı, 
2-Tasdikli tapu senedi sureti, 
3-Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa,  tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile, tapuda işyeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin  oy çokluğu  ile alacağı karar tutanağı, 
4-Lokal, kamp ve dinlenme evleri için, baş vuruda bulunan kuruluşun kendi mevzuatının ön gördüğü belgeler, kuruluşun mevzuatında açılma usulleri gösterilmemiş ise (b) bendinde belirtilen belgeler, 
5-Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının içkili yer olarak kullanılmasının istenmesi halinde, bu maddede belirtilen belgelerin yanı sıra, deniz araçları için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlıklarının, diğerleri için kurum ve kuruluşlarının vereceği uygunluk yazısı, 
eklenir. 
       Başvuru sırasında sunulan belgelerin son 6 ay içinde düzenlenmiş olması gereklidir. Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için 30 günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.  
İçkili yerin devri halinde kişi ve yer bakımından yapılan işlemler tekrar edilir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme, ruhsat sahibinin sorumluluğundadır.
 
İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için aşağıda şartlar aranır: 
a)İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortakları ile özel hukuk tüzel kişilerin mesul müdürlerinde; 
1-Banyo, hamam, sauna, masaj salonu, plaj, açık-kapılı havuz ve benzeri yerler için 21 yaşını, diğer içkisiz istirahat ve yerleri için 18 yaşını bitirmiş ve medeni hatları kullanma ehliyetine sahip olmak (PVSK nda yapılan değişiklikle tümü 18 yaşını bitirmiş olmak denilmektedir.)
2-Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı gerekçesi ile daha önce işlettiği veya yönettiği aynı  nitelikteki içkisiz istirahat ve eğlence yerine ait işletme izni ikiden fazla iptal edilmemek olmak, 
3)Kahvehane, Kıraathane ve Oyun yeri açacak kişiler için ayrı ayrı zamanlarda kumar oynamak veya oynatmaktan dolayı üçten fazla ceza almamış olmak veya Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesine göre aynı suçlardan dolayı üçten fazla ön ödemede bulunmamış olmak veya 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri  Hakkında Kanuna muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmak, 
b)Açılması istenilen içkisiz istirahat ve eğlence yerinde;
1)Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde ve konumda olmak, 
2)Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinin yakınında olmamak, 
3)Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda bulunmamak, 
4)İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak, 
5)Kahvehane, kıraathane ve oyun yerleri için okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğrenim okul bina ve tesisleri ile ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane, özel öğretim kurumları ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait  bina, tesis ve bunların müştemilatına 200 metreden yakın mesafede bulunmamak. (İçişleri Bakanlığının 09.12.2003 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.04.05.2003/636  Genelge No:177 ile Meyhane,kahvehane,kıraathane,bar,elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından kapıdan kapıya en az  100 metre uzaklıkta bulunma zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer öğretim kurumlarında bu zorunluluk aranmaz.Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.) son değişiklik.

   Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde, 100 metre şartının aranıp aranmayacağı konusunda karar vermeye mahallin en büyük mülki amiri yetilidir.
 
İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri Açmak İçin Başvuru ve Gerekli Belgeler
İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek kişinin bizzat kendisi, şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişilerin yetkili temsilcisi, dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur. Başvuru dilekçesine;
a)İçkisiz istirahat ve eğlence yerine açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından; 
1-Nüfus cüzdan örneği,(Nüfus aile tablosu da isteniyor-Yaş ve isim soy isim  tahsisi olup olmadığı bakımından)
2-İkamet belgesi, 
3-Bulaşıcı hastalıkları  olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu, 
4-Adli sicil belgesi, 
5-Renkli fotoğraf,
b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından; 
1-Kuruluş ilanı, 
2-Açılması istenilen yer için, yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi, 
3-Açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için, yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler,
c)İş yeri bakımından; 
1-İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı, 
2-Tasdikli tapu senedi sureti, 
3-Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa; tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar tutanağı, tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı, eklenir.(Danıştay 10. Dairesinin 02.04.2002 gün ve E:2000/909-K:2002/895 sayı ile İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak olanların işyerinin tapuda işyeri olarak kayıtlı olanlarda “KAT MALİKLERİNİN OY ÇOKLUĞU İLE ALACAĞI KARAR TUTANAĞININ İSTENMESİ” uygulaması kaldırılmış;tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oybirliği ile alacağı karar tutanağının istenmesine devam edilmektedir.)
Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş olması gereklidir. Belgeleri eksik veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerinin tamamlanması için günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır. 
İçkisiz istirahat ve eğlence yerinin devri halinde kişi ve yer bakımımdan yapılan işlemler tekrar edilir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme, devredenin sorumluluğundadır.
 
 
1.Valilik veya Kaymakamlık makamından havaleli  karşılıklı dilekçe. 
2.Adet nüfuz cüzdan sureti.(Nüfus aile tablosu isim soy isim tahsisi hakkında) 
3.1 Adet ikametgah belgesi. 
4.2 Adet fotoğraf. 
5.Noterden polis mevzuat ve yasaklarına uyacağına dair taahhütname. 
6.Yarım kapak dosya. 
7.Noterden mesul müdürlük sözleşmesi.
8.Ruhsat fotokopisi
 
PVS Kanununun 7. maddesinde; ‘Otel, gazino, kahve, içki yerleri, bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce polisin tahkiki üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği izne bağlıdır ‘ hükmü amiridir. 
İzin alınmadan açılan bu gibi yerler polis tarafından kapatılır.
PVS Tüzüğünün 8. maddesinde; ‘ Otel, gazino, kahve, içki yerleri, bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce polisin tahkiki üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği izne bağlıdır. Bu kabil yerleri açacak olanların istida ile vuku bulacak müracaatları üzerine istida sahibi ve varsa şerikleri hakkında tahkikat icra olunmakla beraber parmak izi defterine de müracaat olunduktan sonra ve gerek zabıtaca, gerek belediyece mahallinde yapılması mümkün olan tahkikat birlikte yapılarak zabıtaca inzibat bakımından mahzur olmadığı gösterildiği takdirde Belediye Kanunu mucibince belediyece yapılması lazım gelen muamele tekemmül ettirildikten sonra en büyük mülkiye memurundan izin alınarak belediyece ruhsat resminin istifası ile ruhsata bağlanır’ denilmektedir.
PVS Kanununun 8. maddesinde; Polisçe kati delil elde edilmesi halinde ve mahallin en büyük mülki amirin emriyle ;
Kumar oynanan, umumi ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokaller,   
Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan. Kullanılan. Bulundurulan yerler;
Mevcut hükümlere aykırı davranışları görülen genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler,   
Devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler,
Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,
Yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak işletilen veya konulan yasaklara uymayan, açılması izne bağlı yerler ile bu kanunun 12. maddesi hükümlerine uymadığı tespit edilen yerler,
Polis tarafından kapatılır ve/veya faaliyetleri men edilir
 
Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri
 
Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 48);
a-Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi
b-Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi Ve Ruhsatlı Silah Tamirhanesinde Çalışan Güvenlik Belgesi Olan Kişilerden
Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 48);
a-İş sahibinin yazılı müracaatı,işyeri sahibinden istenen belgeler,
b-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, güvenlik belgesi fotokopisi
Atış Poligonu Açmak İçin Müracaat Edenlerden İstenilen Belgeler
50-1-1- Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;
1- Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,
2- (Ek: 02.12.1999 99/13749 21.Md) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
3- Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden, poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,
5- Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
6- Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu,
 
Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;
1- Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,
2- 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,
3- Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı,
4- 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ıncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,
5- Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,
6- Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, il gençlik ve spor müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,
7- Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiraladığını gösterir belge,
8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonun 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı,
9- İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
10- İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu.
 
Patlayıcı Madde Depo Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
 
İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha imar planı
-İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırları gösteren İl bayındırlık ve iskan müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı
-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve iskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi
-iş yeri alanını sınırlayan çevre duvarını veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü,sütre ve taş duvarları denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri
-3194 sayılı imar kanununun 21.mad. hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
-iş yerinin ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzunluklarını gösteren krokisi
Yapılacak yerüstü depolarında ek-1çizelgenin dip notunun (d) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiran aldığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge
-Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge
-İş yerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge
-İş yerindeki deneme ve yok etme yerleri gösteren kroki
-Sağlık ve Sosyal yardım bakanlığından 1593 sayılı umumi hıfsızsıhha kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi
-Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı iş kanununa ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre alınacak kurma izni
-Sanayi ve ticaret bakanlığından alınacak imalat belgesi
-Çevre bakanlığından alınacak işyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirtir belge
-İş yeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışarak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge
Patlayıcı Madde Satın Alma Kullanma İzin Belgesi İsteyenler
.-Dilekçe-Beyanname
-Depolama izin belgesi
-Depo tespit tutanağı
-ihtiyaç raporu
-Depo uygunluk raporu
-Taahhütname
-Ateşleyici yeterlilik belgesi
-İşe dair belge (Maden Ruhsatı)
-Depo Muvafakat namesi (Depo başkalarına ait ise)
-Tehlikeli madde zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
-Eski izin belgesinin aslı (yenileme ise)
-Ticaret sicil gazetesi (ilk müracaatlarda)
.-Dilekçe
-Nufus cüzdan fotokopisi
-Son bir yıl içinde çekililmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğraf
-Sağlık raporu
-Adli sicil belgesi
-Taahütname
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Almak İsteyenler
.-Nufus cüzdan fotokopisi
-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğraf
-Öğrenim durumu gösterir belge aslı ve onaylı belgesi
-Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya il sağlık müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu
-Adli sicil belgesi
Silah Tamir Yeri Açmak İsteyenler
.-Dilekçe
-sağlık raporu
-Taahhütname
-gayrimenkul kira söz. veya tapusu
-Adli sicil belgesi
-Kimlik fotokopisi
-Tabanca ve tüfek tamircilik belgesi
Yivsiz Av Tüfeği, Av Malzemeleri ve Mermi Satış Bayiliği Açmak İsteyenler
1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 
(Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe.) 
2-Sağlık Raporu (Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi, 
Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına dair-(Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kasesi ile tasdikli olacak.) 
3- 10 adet vesikalık resim 
4- İşyerine ait tapu fotokopisi. 
5- Kanuni mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile yapılmış Kira Kontratı asli.
( Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak: Örnek: Av Bayiliği için)
6- Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da sahsın 2521 Sayılı Kanun Hükümleri ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uyacağına dair taahhütname 
7-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (
asli yada noter tastikli) (Bu poliçeye satın alınacak av malzemesi ve mermilerin naklinin yapılacağı bir adet araç plakası da yazdırılacaktır.) 
(87/12028 K.S.Tüzüğün uygulama talimatının 10.maddesi)
8- İtfaiye Raporu (Şanlıurfa Belediye Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.) 
9- İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi
ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır. 
Yukarıda belirtilen evrakların tamamlandığı dosyasını teslim eden şirket yetkilisi ya da şahıs olarak müracaat edenlerin işyeri tahkikatı yaptırılır.