T.C.
GÖKSUN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER BÜRO AMİRLİĞİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Silah Bulundurma Ruhsatı (Meskende Bulundurma Ruhsatı İçin)
 
1- Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, (İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılacak.)
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı istek formu,(İlçe Emniyet Müdürlüğünden Temin Edilecek)
5- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı
6- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu ( Devlet Hastanesinden Alınacak, Özel Hastanelerden alınanlar geçersizdir.)
 
5 İŞ GÜNÜ
2
Silah Bulundurma Ruhsatı (İşyerinde Bulundurma Ruhsatı İçin)
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir.  Bulundurma ruhsatı talep eden taşıma yetkisine haiz kamu görevlilerinden de ikametgâh belgesi istenecektir.
Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır.
 
5 İŞ GÜNÜ
3
Silah
Taşıma
Ruhsatı
 
Silah taşıma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer kaymakamlığına (İlçe Emniyet Müdürlüğüne) aşağıda belirtilen    belgelerle müracaat ederler.
1) Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi
3) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu(İlçe Emniyet Müdürlüğünden temin edilir),
5)  Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu ( Devlet Hastanesinden Alınacak, Özel Hastanelerden alınanlar geçersizdir.)
 
Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında; yukarıda (a) numaralı bölümde belirtilenlere ilaveten gerekli diğer belgeler ile müracaat etmeleri gereklidir.
 
 
5 İŞ GÜNÜ
4
Yivsiz Av tüfeği Ruhsat Müracaatı
1-  Dilekçe
2-  Harç Makbuzu
4-  Sabıka Kaydı
5-  Sağlık Raporu (Aile Hekiminden)
6-  Fotoğraf
7-  Dosya
8-  Parmak izi
5 İŞ GÜNÜ
5
Yivsiz tüfek ruhsatı yenileme müracaatı
1-  Dilekçe
2-  Harç Makbuzu
3-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-  Sabıka Kaydı
5-  Sağlık Raporu (Aile Hekiminden)
6-  Fotoğraf
7-  Tüfekler
5 İŞ GÜNÜ
6
Ruhsat İptali
1- Vatandaşın kendi isteğiyle ruhsatın iptalini istemesi durumunda dilekçe.
2- Yönetmeliğin 16. maddesine giren durumlarda mahkeme kararı
3- Tebligat süresini aşma durumlarında herhangi bir belge istenilmez.
4-  Üzerine Silah Ruhsatı olan şahsın ölümü halinde tüm mirasçılarına ayrı ayrı tebligat yapılır ve bahse konu silah için adına ruhsat çıkartılmasını isteyen mirasçılardan taşıma ve bulundurma ruhsatı için istenen belgelerin aynıları istenir.
5 İŞ GÜNÜ
7
Mermi Satın Alma Belgesi
1- İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe
2- Ruhsat Fotokopisi
1 İŞ GÜNÜ
8
Mermi Nakil İzin Belgesi(Av Bayileri İçin)
1- İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe
2- Mermi Satın Alma ve Satış Kayıt Defteri Aslı ve Fotokopisi( Av Bayileri için)
1 İŞ GÜNÜ
9
Devir İşlemleri
1- İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
2- Ruhsat Fotokopisi
1 İŞ GÜNÜ
10
Silah Nakil İzin Belgesi( Bulundurma Ruhsatı Bulunanlar)
1- İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
2- Ruhsat Fotokopisi
1 İŞ GÜNÜ