YABANCI İŞLEMLERİ
 
UZUN SÜRELİ İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
Her ay için 300 $’lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
 
ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Yeni tarihli öğrenci belgesi
6-  Türk Konsolosluğundan alınmış amacına uygun vize
 
TURİSTİK AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Her ay için 1000 $’lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
5-  Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Kira Kontratı
6-  Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi
7-  İkamet tezkereli bir şahsın yanında kalıyor ise, yanında kaldığı şahsın tezkere fotokopisi ve aslı
8-       Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
 
ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
A-ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMA
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı
5-  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
6-  Şirketin Faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı (İçinde bulunduğumuz yıl tarihli olacak) (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
7-  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
8-  Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli aslı
B- ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Çalışma Bakanlığından gelen İzin Yazısının aslı ve fotokopisi
Kurum  ile çalışan arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
T.C. VATANDAŞI EŞE REFAKAT (EVLİLİK) AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf (ilk müracaatlarda 6 adet)
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
5-  T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
*** İkamet işlemleri müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir. T.C. vatandaşı eşi ceza evinde veya askerde bulunanlar durumlarını gösterir resmi yazı getirmelidir.
 
ÇIKIŞI TEMİNEN İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu 
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
*** Bir takvim yılı içerisinde 1 defa çıkış tezkeresi verilir
İkamet işlemleri için yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir
 
T.C. VATANDAŞI ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  Her ay için 300 $’lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
5-  T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
***
1-  İlk müracaat işlemlerinde, çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
2-  İlk müracaat işlemlerinde, çocuk Türkiye’de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi ve doğum raporu istenir.
3-  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
 
İKAMET TEZKERELİ ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  Her ay için 300 $’lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
*** İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise Bakanlığın görüşü alınarak ikamet tezkeresi tanzim edilir ve noterden tasdikli taahhütname istenir.
 
T.C. VATANDAŞI ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
5-  Anne ve babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
6-  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
 
  ----------------------------ÖNEMLI NOT-----------------------
 
1-  Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
2-  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
3-  T.C.vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir
4-  İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba;
·   Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararı,
·   Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi,
·   Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
·   Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
 
İKAMETLİ ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  Anne ve babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
5-  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
6-  İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
7-  İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba;
·   Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararın noter tasdikli tercümesinin aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
·   Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesinin tercümesinin noter tasdikli aslı
·   Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ise ölüm belgesin noter tasdikli tercümesinin aslı
·   Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği yokluk  belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı istenir.
İŞ GÖRÜŞMESİ-TİCARET-MONTAJ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu 
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi
4-  Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) alınmış İş Görüşmesi, Ticaret yada Montaj Amaçlı Vize
5-  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
6-  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
7-  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
8-  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
 ---------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir
 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Üniversite ile yabancı öğretim görevlisi arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
5-  Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca verilen Çalışma İzin Yazısı
 
SPORTİF FAALİYET AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  İlgili Federasyondan Çalışma Yazısı
5-  Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
SİRK GÖSTERİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
5-  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
6-  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli asılı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
7-  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
8-  Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
STAJ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) alınmış Staj Amaçlı Vize
5-  Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge (antetli kağıda)
 
HAYMATLOS-ISKAT-MÜLTECİ VE SIĞINMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
 
AKRABA ZİYARETİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Yanında kalacağı şahsın noterden taahhütnamesi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
5-  Dış temsilciliklerimizden alınmış akraba ziyareti amaçlı vizesi
 
 ----------------------------ÖNEMLI NOT----------------------------------
1-  Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir.
2-  İkamet işlemleri için yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.
 
MİSAFİR YABANCI ASKERİ PERSONEL İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Misafir olacağı kurumundan, kalacağı süreyi gösterir belge
 
TEDAVİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Tedavi gördüğü kurumdan, İl Sağlık Müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu
 
---------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------  
 Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez
 
İKAMET (KESİNTİ) KISALTMA
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  İkamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
----------------------------ÖNEMLI NOT-----------------------------------
1-  Öğrenim amaçlı ikamet kısaltmalarında, şahsın eğitim gördüğü kurumdan ayrıldığına dair yazı getirmesi gereklidir.
2-  Çalışma amaçlı ikamet kısaltmalarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen çalışma izni iptal dilekçesi
3-  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
 
İKAMET TEZKERESİ ZAYİ -YIPRANMA DEĞİŞİMİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Zayiiden ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir
------------------------- ÖNEMLI NOT------------------------------------                                         
                Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı, vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 
İKAMET TEZKERESİ KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
6-  1 Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu
7-  Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi     (Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi)
 
İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  Dilekçe
3-  Pasaportun aslı
4-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
5-  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
 ----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1-  Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir
2-  Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi
3-  Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi
4-  Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin  aslı ve fotokopisi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
5-  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (İçişleri Bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgesi)
 
İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ İKAMET ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  Pasaportun aslı
3-  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Adres değişikliğini belirtir dilekçe
 
İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ İŞ ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ
1-  İkamet Beyanname Formu
2-  4 adet vesikalık fotoğraf
3-  Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4-  Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
5-  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gelen işyeri adres değişikliği yazısının aslı ve fotokopisi