Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Türkoğlu Tarihi
 
Türkoğlu Tarihi Hakkında Bilgiler
 
Türkoğlu’nun tarihi pek eski değildir. Yaklaşık 160 yıllık bir geçmişi vardır. Türkoğlu’nun ilk sakinleri Oğuzların Avşar boyuna mensub Tecirli aşiretidir. Tecirli aşireti Tombak, Nadir, Ericek köyleri ile Çukurova arasında göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Tecirlilerin bu göçebe yaşamları geliş ve gidişlerde çevreye zarar verince, çevre sakinlerinin şikâyetleri artar. Osmanlı Devleti Tecirlileri zorunlu iskâna tabi tutmuştur. Derviş Paşa bu işe görevlendirildi. Uzun uğraşlar sonucunda Tecirliler bulundukları yere zorla yerleştirildiler. Bir bölümü de bugünkü ilçe merkezine yerleştirildiler. Hala bu döneme ait yapılar mevcuttur. Genel olarak bu yerler Cumhuriyet mahallesindedir.
İlçemizin eski adı “ELOĞLU “dur. Eloğlu ismi verilmesinin çeşitli rivayetleri vardır. Bunlar;
     a) Buraya sonradan geldikleri için çevre sakinleri yabancı anlamında ”ELOĞLU” denilmiştir.
       b) El kelimesinin devlet anlamı da vardır. Devlet zoruyla yerleştirildiklerinden dolayı “ELOĞLU'NUN” devlet oğlu anlamı da vardır.
       c) Bu çevreye Maraş yöresinden bir genç, kız kaçırır bugünkü ilçe merkezinin alt kısmına saklanırlar. Burası bataklık olduğundan sivrisinekler çok fazladır, bir süre sonra azıkları biter. Genç, Maraş’a azık almaya gider. Bu gidiş ve dönüş uzun sürer. Bu kıza sivrisinekler çok zarar verirler, kız ağlayarak; “Eloğlu'na güven olmaz mı?” diyerek haykırmasından dolayı, bu olayın geçmiş olduğu yere ”Eloğlu” denilmiştir.
 
Eloğlu Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransız işgaline uğrayan Maraş ile aynı güzergahta olduğundan zaman zaman işgale ve mezalime uğramıştır. Toplu katliamlara maruz kalmışlardır. Ermeniler Fransızlara rehberlik yapmıştır.
 
Eloğlu bir ara bu mezalimlerden dolayı boşaltılmıştır. Bu sırada Fransızlar merkez Ulu camii'nde ikame etmişlerdir. Eloğlu son olarak 11 Şubat 1920 tarihinden sonra Fransızlar Maraş’tan çekilirken mezalime uğramıştır. Fransızlar çevre çeteleri ile beraber bu bölgeden uzaklaştırılmıştır. (Pusular-Gece baskınları). 12 Şubat 1920 Tarihinde Fransızlar bu bölgeden İslahiye doğrultusunda tamamen ayrılmışlardır.
 
Eloğlu 1944 yılına kadar köy statüsünde kalmış, 1944 yılında nahiye olmuştur. 11 Şubat 1960 tarihinde dönemin başbakanı Adnan MENDERES burayı ziyaret eder, buranın ilçe , adının da Türkoğlu olmasına karar verir. 20 Nisan 1960 tarihli 7033 sayılı yasa ile Kahramanmaraş ilinin 6. ilçesi olur.
 
İLÇEMİZİN COĞRAFYASI VE İKLİMİ
Kahramanmaraş merkezine 23 km uzaklıktadır.
 
Yüzölçümü 705 km2 dir. Denizden yüksekliği ortalama 500 metredir. Türkoğlu’nun batısında fazla yüksek olmayan dağlar ve yaylalık alanlar yer almaktadır. Kuzeybatısında Kemalim Dağları, Güneybatısında ise Toros Dağları’nın devamı olan Nurdağı ile çevrilidir. Türkoğlu Nur Dağları’nın doğusundaki uzantısı olan İmalı Dağı’nın doğu eteklerinde kurulmuştur. Türkoğlu’nda iki önemli ova bulunmaktadır. Bunlardan ilki ilçenin üzerinde kurulu bulunduğu Türkoğlu Ovası’dır. Türkoğlu Ovası ilçenin doğusunda kuzey güney doğrultusunda uzanmaktadır. Diğer önemli ovası ise Türkoğlu’nun güneyindeki Sağlık (Gavur Gölü) Ovasıdır. İlçenin en önemli akarsuyu ilçe sınırları içinden geçen Aksu Nehri’dir. Diğer önemli akarsuyu İmalı Deresi’dir. İmalı Deresi üzerinde Kızıleniş Göleti sulama amaçlı yapılmış olup halen kullanılmaktadır. İmalı Deresi Türkoğlu’nun merkezinden geçerek Aksu Nehri’ne ulaşmaktadır
 
GÂVUR GÖLÜ (SAĞLIK OVASI)
İlçe arazisi yakın zamanlara kadar Gavur Gölü diye anılmış, günümüzde ise Sağlık Ovası olarak adlandırılmıştır. Ovanın deniz seviyesinden yüksekliği 480 metredir. Ovanın uzunluğu 30 km.dir. Genişliği 8-10 km.dir.
 
Gavur Gölü ilçenin güneyinde bulunur ve geçmişte de günümüzde de önemli bir sulak alandır.
Gavur Gölü Hatay’daki Amik Gölü ile birlikte Afrika’daki Victoria Gölü’ne kadar uzanan çöküntü hendeğinin kuzey ucunu oluşturur. Ovanın tabanı milyonlarca yıllık bitki ve hayvan fosilleri ile doludur.
1950’li yıllardan itibaren sıtma ile mücadele ve tarım alanı elde etmek için kurutulmaya başlanmıştır. Açılan büyük kanallarla göl suyu Aksu Nehri ve Ceyhan nehrine bağlanmıştır. Kurutma faaliyetleri 1966 yılında tamamlanmış ve 7125 hektar alan kurutularak tarım arazisine dönüştürülmüştür.
Balıkçılık ve saz kesimi açısından zengin bir alandır. Göl içerisinde balık, yılan, kurbağa ve mikroorganizmaların çokça bulunması birçok kuş türünü göçleri esnasında konaklamak için burayı tercih etmesine sebep olmuştur.
 
Ocak 1968’de 900.000, Ocak 1969’da 101.000 kuş sayılmıştır. Ülkemizde yaşayan 450 kuş türünden 239’u burada devamlı bulunmaktadır.
 
İklim  
ilçenin iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.
 
 
 
 
Nüfus  
Yıllara göre ilçe merkezi nüfus verileri
2010
  65055
2007
  14700
2000
  12000
1997
  10800
 
 
Ekonomi  
 
ilçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
 
Altyapı bilgileri  
 
İlçede 4 adet ilköğretim ve biri pansiyonlu İmam Hatip Lisesi, Anadolu lisesi, çok programlı lise, düz lise okulları vardır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Türkoğlu Meslek Yüksekokulu öğrenci almaya başlayacaktır. İlçenin içme suyu şebekesi vardır. kanalizasyon şebekesi vardır PTT şubesi online vardır. Emniyet amirliği, jandarma. Sağlık ocağı ve 1 adet Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hastanesi ve sağlık evi vardır. İlçe ayrıca ulaşımı sağlayan yol [[asfalt] Türkiye’nin her tarafına kolaylıkla ulaşım vardır. Kahramanmaraş 22 km, Osmaniye 80 km Adana 120 km, Mersin 200 km, Gaziantep 70 km'dir. Ayrıca Devlet Demir Yolları tren seferleri de vardır. Elektrik ve sabit telefon ayrıca tüm cep telefon vericileri mevcuttur. İlçede Fizik Tedavi Merkezi de bulunmaktadır. Bu hastane sayesinde merkez il ve Türkiye’nin dört bir tarafından hastalar şifa bulmaktadır. Hastanenin ilçe ekonomisine de büyük bir faydası olmuştur.
 
 
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu